neljapäev, mai 17, 2012

Sallivuse õppimine

Ajaloo haridus soodustab sallivust. Sõltumata täpsemast spetsialiseerumisest õpitakse tundma väga erinevaid aegu ja maid, mille kõrval inimeste hetkeerimeelsused võivad tunduda tühised. Muidugi võib ajaloo hariduse põhjal ka vihkamist kasvatada, õppides tundma mineviku kuritegusid. Aga ajaloolaste loosungiks on rohkem, et tuleb mõista, mitte kohut mõista. Jurist endale sellist loosungit võtta ei saa. Kohtus tuleb langetada lõpuks otsus süüaluse poolt või vastu. Ja kui ajaloolane uurib seaduspärasusi, mis sisaldab ka seaduste muutumist, siis juristile on kohtu mõistmisel tähtsad konkreetsel maal ja ajahetkel kehtivad seadused. Juristidele sarnanevad ka vaimulikud, kellele seaduseks on konkreetse usu pühakiri ja kes ootavad inimese tegude põhjal tema üle kohtu mõistmist. J. Tõnisson tahtis algul minna õppima usuteadust, aga valis selle asemel õigusteaduse. Talle oli omane religioosne maailmavaade. Ta ei öelnud ajaloolaste kombel, et tuleb mõista, mitte kohut mõista, vaid usumeeste eeskujul, et peab olema kuum või külm, aga mitte leige. Tõnissoni õpetuse kõige tähtsam element oli kõlblus. See on kergesti seostatav usulise maailmavaatega, aga ka juristi hoiakuga, et teod jagunevad lubatuteks ja lubamatuteks. Tõnissoni eeskuju oli vaimulik V. Reiman. Kuid Reiman tegutses ka ajaloolasena. J. Luiga seadis Reimani hilisematele ajaloolastele eeskujuks, et tema jaoks oli ajalugu võitlus, mitte karjääri tegemise abinõu. Karjääri tegemist võiks pidada võitluseks enda, mitte rahva huvide eest. Siiski kui keegi tahab saada poliitilist võimu, et oma programmi ellu viia, võivad tema jaoks esikohal olla ka rahva huvid. Kui võitlus põhineks ainult ajaloolistel argumentidel, võiks uued uurimistulemused või kellegi võltsingud võitluse eesmärki muuta. Või siis võidaks tõde moonutama hakata, et saaks vanade eesmärkide juures püsida. Lisaks võimu pärast võitlemisele võib võidelda ka tõe väljaselgitamise eest. Tõe väljaselgitamine nõuab raha ja nii on see ka võitlus raha pärast. Kuigi ajaloo tundmine võib muuta inimese sallivamaks, võib võitluse raskus temas uuesti sallimatust tekitada.

0 vastukaja: