teisipäev, august 27, 2013

Magistritöö lõpetamine

Pakuti kahte paari jalanõusid. Ühte paari tahtis võtta üks teine pereliige, mulle jäi sel juhul suurem paar. Endal mul olid jalas botased, mis olid küll vanad, aga ikka veel lumivalged. Pakutud paar oli mulle liiga suur. Teise paari kohta ütles Tõnu, et mulle ei saa seda anda, sest ma teeksin selle tolmuseks. Sain sellise lause peale vihaseks. Teine paar oli mulle jälle natuke väike. Mõtlesin, et parem liiga suur kui liiga väike paar, sest suurele kasvab jalg järele, aga väike jääbki väikseks.

*
Mul oli magistriõpe kaua aega lõpetamata. Aga mõtlesin, et nüüd ma oskan hästi kirjutada, nüüd kirjutan magistritöö kahe kuuga valmis. Ainult et ma ei teadnud, kas enne lõpetamise lõpptähtaeg kätte ei jõua. Kristel ütles, et ta on ka tähtaja ületanud. Ühe tema varasema ütluse põhjal arvasin, et tal ei ole kõrgharidust. Aga nähtavasti mõtles ta kõrghariduse all magistriharidust. Kui tema võis olla magistriõppes tähtajast kauem, siis loodetavasti ka mina. Bakalaureusetöö oponent oli mulle öelnud, et kahju, et töös pole toodud ühtegi terviklikku ajaleheartiklit. Mõtlesin, et nüüd ma panen selle sisse. 1920. aastate kohta toon selle artikli, kus öeldi, et Mussolini on kaasaja kõige meeldivam poliitik, 1930. aastate kohta I. Tõnissoni artikli. Artiklite vahele kirjutan kommentaare, I. Tõnissoni artiklit kommenteerides kasutan tema raamatut. Või parem on kirjutada kommentaarid artiklite lõppu, mitte vahele, siis on kergem jälgida. Tegelikult ei peaks tooma näidisartikleid aastakümnete kaupa, vaid ühe näidisartikli kõigi kolme uuritava ajalehe kohta. Või ma vahetan üldse magistritöö teemat ja kirjutan selle Grenzsteini kohta. Ütlen, et Grenzsteini raamatut koostades olen teda natuke uurinud ja tahan edasi uurida. Hakkasin minema bussi peale. Bussipeatusesse läksin joostes. Mõtlesin, et jooksmise järgi saadakse aru, et ma kasutan vananenud kirjandust, sest inimesed jooksevad alati vana kirjanduse kasutamise varjamiseks. Kui peatus nähtavale ilmus, oli seal kaks bussi ees, mille peale ma enam ei jõudnud. Nende järel saabus kolmas buss, millele ma oleks jõudnud. Aga mul tuli meelde, et mul ei ole piletit. Mõtlesin, et ma ei hakka piletit bussijuhilt ostma, vaid lähen jala. Kesklinnas ostan pileti putkast ja sõidan koju tagasi bussiga.

0 vastukaja: