pühapäev, juuli 06, 2014

Kokkuvõttev käsikiri

Olin koostanud raamatu käsikirja. Selleks olin kasutanud ühte "Loomade elu" köidet, millest olin teinud kokkuvõtte. Olin lisanud ka enda tehtud foto ühest loomast. Fotole mahtus ainult pool looma, rahva nõudmisel olin sellele külge liitnud ka foto looma teisest poolest. Aga kokkuliidetud pildile terve loom veel ikka ära ei mahtunud. Ema oli käsikirja toimetanud. Korraks toimetatud käsikirjale pilku heites märkasin juhuslikult veel ühte viga. Ühe i pealt oli täpp puudu. Siis nägin, et ema oli täpi siiski lisanud, aga väga nõrgalt ja ei olnud lehe servale vastavat märget teinud. Mina nüüd tegin. Olin käsikirja pannud ka ühe Hennu unenäo, mille ta oli mulle jutustanud. Ema tegi nüüd Hennule märkuse, et see unenägu on ropp. Unenägu käis ühe sportlase kohta. Ütlesin, et see unenägu tundub jah kahemõtteline, aga kui tast õigesti aru saada, siis ta ei ole ropp. Sportlase nime tõttu võis unenägu ropum tunduda, aga tal oli kogu aeg selline nimi. Leidsin lahenduse, et mainida ainult sportlase perekonnanime. Eesnime olin juba varem algustähega asendanud.

*
Meiega koos oli õppima hakanud uus üliõpilane. Ta oli võtnud kaasa puulauad, mida tahtis kasutada suuskadena. Õppejõud ütles, et seadus ei luba nii pikki suuski tarvitada. Need tuli lühemaks saagida. Üliõpilane rääkis õppejõuga. Üliõpilase jutu järgi oli tal harjumus, et eksamitel läheb ta alati vastama esimesel võimalusel. Selle põhimõtte oli ta omandanud osalt oma isalt ja osalt Jaan Tõnissonilt. Mõtlesin, et kahju, et mul sellist harjumust ei olnud, kui ma veel õppisin. Üliõpilasel oli mingi haigus, mis pani teda pidevalt ägedalt žestikuleerima. Õppejõud žestikuleeris samuti, aga rahulikumalt. Žestikuleeriv üliõpilane näitas vahepeal sõrmega minu poole, mis võis tähendada, et ta mõtleb minust, kuigi ta rääkis teisest asjast.

*
Mängisin arvutimängu. Panin paika klotsi ja valisin, kuhu panna järgmist. Ma ei pannud teist konksukujulist klotsi paika nii, et ta täidaks esimese klotsi ümbritsetavat pinda, vaid et ta haaraks uut ala. Öeldi, et nüüd ma tungisin teise riigi vetesse, seetõttu võib teine riik nüüd teha korrga kolme käigu asemel neli.

0 vastukaja: