reede, august 22, 2014

Uusi mälestusturniiride juhendid (täiskasvanute ja noorte)

GUNNAR UUSI MEMORIAAL 2014
EESTI SEENIORIDE MEISTRIVÕISTLUSED MALES 2014

juhend

1. Võistluse korraldaja

Võistluse korraldab Tartu Spordiselts Kalev.

2. Aeg ja koht

Turniir viiakse läbi 5. - 7. septembril 2014. a. Tartus Mart Reiniku kooli nr. 2 maja aulas (Riia
25).
Võistluste ajakava.

Reede, 05.09.
17:30 - 17:45 registreerimine
18:00 - I voor

Laupäev, 06.09.
11:00 - II voor
15:30 - III voor

Pühapäev, 07.09.
10:00 - IV voor
14:00 - V voor
~17:00 - lõpetamine

3. Osavõtjad

Võistlus peetakse šveitsi süsteemis ning osa võivad võtta kõik maletajad. Kõik
eelregistreerunud maletajad pääsevad mängima. Korraldajatel on õigus peatada kohapeal
registreerimine 50 maletaja juures.

4. Eelregistreerimine

Osavõtust teatada hiljemalt 03.09. 2014 tel. 55 46944, või e-maili teel
andres.karba@gmail.com . Eelregistreerunud mängijad, kes kirjalikult teatavad, et ei jõua
esimesse vooru, alustavad 0,5 punktiga. Kui mängija ei jõua siiski 2. vooru siis eemaldatakse
ta turniirilt.

5. Turniiri korraldus

Võistlus viiakse läbi individuaalturniirina. Mängitakse 5 vooru šveitsi süsteemis.
Mõtlemisaeg on 1 tund mõlemale vastasele + 30 sekundit käigule (vooru pikkus u 3 tundi,
reitinguarvestus 100%). Kõik voorud mängitakse tavamale reeglite järgi.
Võrdsete punktide korral kahel või enamal maletajal selgitatakse paremus- järjestus
alljärgnevalt:
1) Buchholz 1, 2)Omavaheline kohtumine
Turniir läheb FIDE reitingu arvestusse.

6. Majandamine

Võistlejate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon. Võistlusest osavõtumaks maletajaile,
kes on oma osavõtust teatanud hiljemalt 03.09. 2014 on 12 – EUR.
Noortel kuni 18-aastastel k.a. ja veteranidel vanuses 60-aastased ja vanemad ning Tartu
maletajatel on osavõtumaks 8 – EUR. Maletajaile, kes registreeruvad pärast 03.09.2014 on
osavõtumaks 18.- EUR ning soodustust omavatel võistlejatel 12.- EUR.

Seenioride MV-te arvestuses osalevad kõik 1954. aastal või varem sündinud maletajad.

NB! Kõik seenioride meistrivõistlustel osalejad peavad omama kehtivat EML litsentsi.
Litsentsi mitteomavatele maletajatele lisandub litsentsitasu vastavalt EML litsentsireeglitele:
http://www.maleliit.ee

7. Autasustamine

Võistluste auhinnafond on järgmine:

I koht 100 – EUR
II koht 70 – EUR
III koht 45 – EUR

Seenioride arvestuses lisanduvad auhinnad järgmiselt:
1.koht 40 €; 2.koht 35 €; 3.koht 25 €;
Eriauhinnad seenioridele:
parim 1939.aastal ja varem sündinud osaleja
tingimusel, et nad ei ole 1.-3.kohal seenioride arvestuses – a`20 €.

Lisaks on välja pandud eriauhinnad, mis antakse välja vähemalt 3 antud grupis osaleja korral:

Parim Naine 25 EUR
Parim Noor -18 aastat 25 EUR
Parim Noor Neiu -18 aastat 25 EUR
Tartu maakonnas elav mängija 25 EUR
Võrdsete punktide korral antakse auhinnad koefitsientide alusel. Võistlejad ei saa üle ühe
auhinna. Auhinnafond võib suureneda/laieneda sõltuvalt osavõtjate arvust.

8. Üldist

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri orgkomitee koos
peakohtunikuga.

Majutuse info
Mõisavahe Hostel, tel. 7 40 06 74.
Tähtvere, tel. 7 42 13 64.
Eha Suija Kodumajutus, tel. 7 30 40 80.
Salimo, tel. 7 36 18 50.

Gunnar Uusi Memoriaal Noortele
Juhend
1. Võistluse korraldaja
Võistluse korraldab Tartu Spordiselts Kalev.
2. Aeg ja koht
Turniir viiakse läbi 6. - 7. septembril 2014. a. Tartus Mart Reiniku kooli nr. 2 maja aulas (Riia
25).
Võistluste ajakava:
Laupäev, 06.09.
11:00 - I voor
14:00 - II voor
17:00 – III voor
Pühapäev, 07.09.
10:00 - V voor
14:00 - VI voor
17:00 - lõpetamine
3. Osavõtjad
Võistlus peetakse šveitsi süsteemis ning osa võivad võtta kõik maletajad, kelle sünniaasta on
10-aastaste turniiril 2004 ja nooremad, 12-aastaste turniiril 2002 ja nooremad ning 16-aastaste
turniiril 1998 ja nooremad.
Eelregistreerimine
Osavõtust teatada hiljemalt 03.09.2014 tel. 55 46944 või e-maili teel
andres.karba@gmail.com
4. Turniiri korraldus Võistlus viiakse läbi individuaalturniiridena (kuni 10-aastased, kuni 12-aastased ja kuni
16 -aastased noored). Mängitakse 5 vooru. Kui mingis vanusegrupis ei tule kokku
piisavat arvu võistlejaid (vähemalt 6) liidetakse nad endast vanema või noorema
grupiga korraldajate parema äranägemise järgi.
Mõtlemisaeg 1 tund mõlemale vastasele + 30 sekundit käigule (vooru pikkus u 3
tundi, reitinguarvestus 100%).
Voorule võib maksimaalselt hilineda 15 minutit. Suurem hilinemine toob kaasa kaotuse.
Võrdsete punktide korral kahel või enamal maletajal selgitatakse paremus- järjestus
alljärgnevalt:
1) Buchholz 1, 2)Omavaheline kohtumine
5. Majandamine
Võistlejate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon. Võistlusest osavõtumaks maletajaile,
kes on oma osavõtust teatanud hiljemalt 03.09.2014 on 2.- EUR. Maletajaile, kes
registreeruvad pärast 03.09.2014 on osavõtumaks 3.- EUR.
6. Autasustamine
Turniiride kolm paremat saavad auhinna, lisaks autasustatakse turniiride parimat
tüdrukut ja parimat Tartu maletajat.

7. Üldist
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri orgkomitee koos
peakohtunikuga.
Majutuse info
Mõisavahe Hostel, tel. 7 40 06 74.
Tähtvere, tel. 7 42 13 64.
Eha Suija Kodumajutus, tel. 7 30 40 80.
Salimo, tel. 7 36 18 50.

0 vastukaja: