esmaspäev, oktoober 26, 2015

Suvilas

Töötasin maakoha õuel raamatu käsikirjaga ja eemal töötas isa. Mul tekkis ühe lausega probleem. Läksin tuppa. Tagaukse kaudu tungisid suvilasse võõrad inimesed. Selgitasin neile olukorda, et teisel pool maja on veel inimesi. Sissetungijad küsisid ärasõidu kohta. Ütlesin, et autojuht otsustab, millal ta sõitma hakkab. Kui autojuht tahab ära sõita, siis teised mingu kasvõi jala. Rääkisin, et olen käinud sel aastal kahel laulupeol, aga kumbki ei toimunud Tartus. Ülikooli ajal oli väga hea tunne Tartu laulupidudel käia. Hakkasin praegu veepurkidele kaasi peale panema. Isa ja Taimo tulid ka tuppa. Ühele purgile oli raske õige suurusega kaant leida. Lõpuks panin talle mingisuguse peale, aga purke autosse viies võisid kaaned uuesti pealt tulla.

0 vastukaja: