laupäev, oktoober 24, 2015

Teadlaste järeldused

Ühed teadlased esitasid andmeid, milline oli grusiinide toetusprotsent rassismile 1920.-1930. aastatel. Toetus püsis umbes 80 protsendi juures, natuke kõikudes. Viimasel nimetatud aastal oli see 88 protsenti. Rahvastest, kelle vastu oldi, nimetati ainult mustlasi ja nandusid. Teadlased jätkasid, et sealt, kus andmed lõppevad, teadlaste töö alles algab. Nad tõlgendasid andmeid, et mustlaste vastu oldi sellepärast, et mustlased tahavad iseseisvalt paradiisi jõuda. Teadlaste arvates oldi kaudselt kõigi ateistide vastu, ateistlikke riike oli maailmas palju, sealhulgas Nõukogude Liit. Teadlased lugesid välja ka kaudset toetust füürerile. Ma ei teadnud, kas teadlased uurisid kogu maailma ajalugu, et leida seoseid neid huvitavate andmetega, või leidsid seoseid juba varasemate teadmiste põhjal.

0 vastukaja: