neljapäev, august 11, 2016

Vastastikused süüdistused

Enne Eesti Euroopa Liitu astumist oli eurovastaste üks argument, et ajakirjanikud ja poliitikud valetavad rahvale. Ma mäletan, et ise kasustasin seda seoses sellega, et arvasin, et ei vasta tõele, et Euroopa Liitu astumine pannakse rahvahääletusele, kuna olin lugenud, et välislepingute ratifitseerimist ei saa rahvahääletusel otsustada. Selles punktis ma eksisin, kõigepealt toimus rahvahääletus ja seejärel ratifitseerimine Riigikogus.

Nüüd olen erinevatest ajalehtedest lugenud, et Suurbritannia Euroopa Liidust väljaastumise rahvahääletuse tulemuse olevat otsustanud see, et hoopis eurovastased valetavat rahvale. Nii palju kui ma olen lugenud, ei ole valetamises süüdistajad välja toonud, mida konkreetselt valetati. Ma ei ole ka eriti inglise allikatest lugenud, mis argumente kumbki pool kasutas. Aga põhiargument väljaastumise poolt on selge - sisseränne sinna riiki on liiga suur. Sellest piisab, et Inglismaal elades oleksin ilmselt ka ise väljaastumise poolt hääletanud. Sissejäämise pooldajad on öelnud, et suur osa sisserändajatest tulevad väljastpoolt Euroopa Liitu. Aga kas ei oleks ühe kategooria sisserände piiramine samuti piiramine? Ja võibolla inglastele on oma inglise keelt riigikeelena kasutavate kolooniate sisseränne vastuvõetavam?

Ilmselt on mõlemal pool nii tõerääkijaid kui ka valetajaid, targemaid ja rumalamaid inimesi. Psühholoogia ütleb, et kergem on uskuda seda inimest, kellega ollakse samal arvamusel. Võõra mõtte suutvat inimene omaks võtta alles siis, kui seda on hulk kordi korratud.

0 vastukaja: