esmaspäev, november 28, 2016

Doktoritöö viimistlemine

Hakkasin doktoritööd viimistlema, et see ühe õppeaastaga lõpule viia. Nüüd ei olnud mul enam käes ühtegi raamatukäsikirja, seetõttu oli doktoritöö jaoks aega. Olin kirjutanud varem magistritöö Itaalia fašismist Eesti ajalehtedes 1920. aastatel, doktoritöösse pidid lisanduma ka 1930. aastad. Olin mõned andmed 1930. aastate kohta juba sisse kandnud. Kohe töö algusesse olin pannud lõigu ühe 1930. aastate ajaleheartikli kohta, kus fašismi suhtes oldi hoopis kriitilisemad kui 1920. aastatel. Tagant poolt ei olnud veel andmeid vähem kriitiliste artiklite kohta ära kustutatud. Või tegelikult võiski näidata, et erinevatel aastatel oli suhtumine erinev. Doktoritöö eelkaitsmine oli juba ära olnud ja edukalt läinud, aga andmeid 1930. aastate kohta ei olnud veel töösse eriti kantud. Mõtlesin veel tööd kõvasti paremaks teha, muidu võidi ta lõppkaitsmisel tagasi lükata, sest lõppkaitsmine pidi tulema rangem kui eelkaitsmine. Mõtlesin töö mustandi palju kordi läbi lugeda ja igal lugemisel seda täiendada.

0 vastukaja: