teisipäev, märts 21, 2017

Tartu kiirmale meistrivõistluste juhend

Juhend
Tartu Kiirmale MV 2017

1. Võistluse korraldaja
Võistluse korraldavad Tartu Linn ja SS Tartu Kalev

2. Aeg ja koht
Turniir viiakse läbi 23. märtsil 2017. a. Tartus. Registreerimise algus 17.30 Avamine on
23.03.2017 kell 18.00 Turu 8 Maleklassis.

Võistluste ajakava
Neljapäevpäev, 23.03.
18:00 - I vooru algus
~21.00 VI vooru algus

Osavõtjad
Võistlus peetakse šveitsi süsteemis ning osa võivad võtta kõik maletajad.
Eelregistreerimine
Osavõtust teatada hiljemalt 21.03.2017 tel. 55 46944 või e-maili
teel andres.karba@gmail.com

5. Turniiri korraldus
Võistlus viiakse läbi individuaalturniirina Mängitakse 6-7 vooru vastavalt peakohtuniku
otsusele. . Voorudes on mõtlemisaeg 10 minutit + 5 sek kummalegi.
Voorule võib maksimaalselt hilineda 5 minutit. Suurem hilinemine toob kaasa kaotuse.
Võrdsete punktide korral kahel või enamal maletajal selgitatakse paremusjärjestus
alljärgnevalt: Buchholz. Teine kriteerium on kärbitud Buchholz.

6. Majandamine
Võistlejate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon. Võistlusest osavõtumaks maletajaile,
kes on oma osavõtust teatanud hiljemalt 21.03.2017 on 5.- EUR. Eelregistreerimine tagab
võimaluse osaleda turniiril. Turniir läheb Eesti kiirmale reitinguarvestusse.
Noortele on osavõtumaks 3 EUR Kui osaleb 4 või rohkem naist/ veterani siis antakse välja ka
selle grupi(de) auhind.

7. Autasustamine
Esimesed 3 Tartu Maletajat autasustatakse medalite ja diplomitega, esimesed kolm saavad
rahalise auhinna. Parimale daamile medal. 3 Paremat Tartu kuni 16 aastast noort
asutasustatakse medalite ja diplomitega.

8. Üldist
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri orgkomitee koos
peakohtunikuga.

0 vastukaja: