kolmapäev, juuli 12, 2017

Üldine ajalugu

Lugesin "Üldist ajalugu" ja seejärel saatsin ajaloolisti kirja. Esitasin kirjas küsimuse. Oli tõenäoline, et see jääb jälle vastuseta, aga ma ei pidanud vastamatajätmist õigeks, seetõttu saatsin listi üha uusi kirju. Kirjas olin öelnud, et Napoleoni sõjad nõudsid ohvriks 3 miljonit inimelu, rohkem kui ükski varasem sõda. Aga seda kirjutasin mälu järgi ja hakkasin nüüd "Üldisest ajaloost" kontrollima. Raamatus nimetati ainult miljonit ohvrit. Aga sama raamatu erinevates peatükkides oli vist ohvrite arv erinev. Pealegi võis ohvrite hulka lugeda vahel ainult langenuid ja teisel korral langenuid ja haavatuid. Tegelesin "Üldise ajaloo" tõlkimisega. Rääkisin, et öeldakse, et tõlkida tuleb stiili, aga et selle raamatu stiil ei ole nii hea, sest üksainus inimene kirjutas kiiruga viis köidet. Tahtsime "Üldise ajaloo" uuesti välja anda. Rääkisin, et see tuleks välja anda faksiimilena, sest kui see faksiimile ei ole, siis hakatakse rääkima, et see on nii vananenud raamat, et seda ei tohtinud uuesti välja anda. Oleks arvatud, et me usume seda raamatut. Selle vastu oleks aidanud kommenteerimine. Kommenteerinud ma eriti ei olnud, toimetaja võis seda veel teha.

*
Läksin Kanali bussipeatuse kanalipoolsele küljele. Tahtsin sõita kooli, aga hakkasin hiljaks jääma. Praegu oli Pikk tänav blokeeritud ja bussid pidid siitmaalt koolist kaugemas suunas tagasi sõitma. Buss pani uksed kinni ja sõitis ära, ilma et mina oleks peale jõudnud. Bussis nägin ühte klassikaaslast. Tema pidi kooli õigeks ajaks jõudma ja mina hiljaks jääma. Aga mõtlesin, et neljapäeviti on vist esimene tund vaba ja teine tund joonistamine, kuhu võis hilineda. Sellesse suhtuti halvemini, kui vabu tunde jäi tunniplaanis teiste tundide vahele. Selliseid vabu tunde nimetati akendeks. Sõitsin bussiga kõigepealt Annelinna lõppu, lootes, et sealt hakkab see sõitma vastassuunas. Annelinna lõpus läksin bussist korraks maha, et kohe uuesti peale minna. Ma ei teadnud, kas nüüd peab võtma uue pileti. Aga vast ei pidanud, sest see oli üks sõit. Bussis nägin mõnda tuttavat. Ma ei teadnud, kust oleks kõige parem kinni hoida, et käsi ei oleks liiga teise inimese lähedal.

0 vastukaja: