kolmapäev, veebruar 21, 2018

Vietnam ja Kambodža

Vietnam ja Kambodža erinevates raamatutes

Lugesin veel hulgast raamatutest esimest või teist korda katkendeid Vietnami ja muu Indo-Hiina kohta.

Soomlaste "Maailma ajaloos" on Vietnamist juttu rohkem kui eestlaste omas. Soomlased toovad välja, et Vietnamis levis budism, aga selle vähemaskeetlik variant. Vietnam oli Hiina mõju all. Eurooplastest hakkasid selle piirkonna vastu esimesena huvi tundma portugallased. Eestlaste "Maailma ajaloo" kolmas köide nimetab Vietnami ainult seoses Hiinaga. Kord Hiina vallutas Põhja-Vietnami, kord vallutas uuesti, kord oli Põhja-Vietnam nõrga Hiina võimu all. Seega ei ole Põhja- ja Lõuna-Vietnami erinev ajalugu 20. sajandil esmakordne.

Olaf Klaasseni raamatust "Aasia ja Aafrika 16.-19. sajandil ning kontaktid Eestiga" saab teada, et Vietnam sai endale Vietnami nime 19. sajandil. "Maailma ajalood" kasutavad Vietnami nimetust siiski ka varasema aja kohta, võibolla see oli juba varem mitteametliku nimetusena olemas. Vahepeal räägitakse ka mõnest Vietnami osast nagu Annam, hakkamata täpsustama, et see on Vietnami osa. Klaasseni järgi vallutas Pantsusmaa Kambodža, Vietnami ja Laose 19. sajandi teisel poolel. Vietnam jagati kolmeks osaks. Mõnes kohas nimetatakse kõiki eurooplaste kaugemaid valdusi kolooniateks, aga Klaasseni järgi nimetasid prantslased kahte Vietnami osa protektoraatideks ja ühte kolooniaks. Prantslased sundisid Hiina loobuma formaalsest võimust Vietnami üle.

Soomlaste "Maailma ajaloo" järgi hakkas kommunism Vietnamis levima juba 1920. aastatel, aga esialgu prantslasi ei ohustanud. Teises maailmasõjas Prantsusmaa kokkuvarisemise järel tulid sinna Jaapani väed. Teise maailmasõja lõpul tahtis Jaapan võita Aasia rahvaste poolehoidu ja seetõttu tunnustas Vietnami iseseisvust. Prantslased tahtsid seal oma võimu siiski taastada ja võitlesid vietnamlastega Indo-Hiina sõjas. Selle lõppu seostatakse Stalini surma järgse ajutise pingelõdvendusega. Kui kommunistlik Põhja-Vietnam ilmutas Lõuna-Vietnami vastu agressiivsust, algas Vietnami sõda Ameerika ja Põhja-Vietnami vahel. Raamat ei öelnud, et Ameerika eesmärk oleks olnud Põhja-Vietnami vallutamine, küll aga heitis ta sinna pomme. Üks päev jäi Eesti Entsüklopeediast meelde, et ameeriklased hävitasid kuskil 5% Vietnami metsast ja kahjustasid 45%. Kui ameeriklased sõjast lahkusid, tabas sõjaveterane veel sama palju kaotusi läbielatu järelmõjuna. Põhja-Vietnam vallutas Lõuna-Vietnami aastal 1975, aga veel 21. sajandil oli Vietnam kümne juhtiva põgenike päritoluriigi hulgas.

Lugesin ka "Välispanoraame" aastate 1976, 1978, 1987 ja Kambodža osas 1979 kohta. Varem vaadatud raamatu fotodelt panin tähele, et Vietnamis on vähe autosid, aga üks "Välispanoraam" tõi ära elevandi pildi ja ütles, et Vietnami metsatöödeks sobib elevant paremini kui traktor. "Välispanoraam" aasta 1976 kohta räägib Vietnami ühinemisest ja seal toimunud Nõukogude-stiilis vastuhäälteta hääletustest. Aasta 1978 numbris on toodud Nõukogude-Vietnami sõprus- ja koostöölepingu tekst. Soomlaste "Maailma ajalugu" nimetab seda lepingut Vietnami-Hiina suhete halvenemise põhjuseks, aga "Välispanoraamide" järgi halvenesid suhted juba varem. Aasta 1987 puhul kirjutatakse Vietnami võitlusest inflatsiooniga.

Kambodža kohta kirjutatu illustreerib tõlkimisel olevat Sorokini raamatut revolutsioonidest. Aga Kambodža revolutsioon oli 1917. a. Vene revolutsioonist veelgi äärmuslikum. Leninilt kirjutati salmikutesse õppimisele üles kutsuvat tsitaati, kuigi Sorokini järgi venelaste haridustase langes, aga Kambodžas keelati lastele üldse mängimine ja õppimine, nad pidid selle asemel tööd tegema. Inimestelt nõuti ööpäevas 20 tundi töötamist, aga tootmine sellest hoolimata vähenes. Üle 6-aastased lapsed ei tohtinud enam vanematega koos elada. 1975. a. "Välispanoraamis" tervitatakse sotsialismi võitu Kambodžas, aga 1979. a. kohta käivas nimetatakse kambodžalasi fašistideks ja maoistideks. 1979 tähendanud küll juba Pol Pothi kukutamist. Keskkooliõpikust mäletan, et Kambodžasse tungisid Vietnami väed, riikidevahelisest sõjast on juttu ka ühes varasemas "Välispanoraamis", aga 1979. a. kohta käiv kujutab asja vist moonutatult kodusõjana. 1979 toimus ka sõda Vietnami ja Kambodžat toetava Hiina vahel, millest ma ei jõudnud pikemalt lugeda.

0 vastukaja: