reede, märts 30, 2018

Soome keele tund

Kui võõrkeele sõnad jäävad aeglaselt meelde, aga enda kirjutatud luuletused ühe hetkega, siis võib proovida sõnavara kinnistada luuletuste kirjutamisega. Võib pähe õppida võõrkeelseid luuletusi, aga grammatikat hästi oskamata võib ise võõrkeelseid luuletusi kirjutades kinnistada vigast grammatikat. Üks võimalus on ka kirjutada emakeelseid luuletusi, kus salmis on võõrkeeles ainult üks õpitav sõna. Näiteks nii:

laillisesti - seaduslikult

'Seaduslikult' - laillisesti.
Kas võib täita igavesti
Vana Testamendi seadust,
kuigi juurde tuleb teadust?

oikeuttaa - õigustada; volitada

Oikeuttaa - 'õigustada',
tähendab ka 'volitada'.
"Ütle, kas sa oled õige?"
küsib see, kes üle kõige.

perillinen - pärija; järglane

'Pärija' on perillinen,
'järglanegi' eriline.
Järglane, sa minult päri
üha õitsev kaubaäri.

kansallinen - rahvuslik

'Rahvuslik' on kansallinen,
rahvus olgu vallaline.
Kui läeb suureks sõjakära,
vaenlane võib võtta ära.

osake - aktsia

'Aktsia' on osake,
see on kõigest osake
suurest aktsiatepakist,
mis kõik välja kukkus mapist.

0 vastukaja: