neljapäev, juuni 07, 2018

Aegade väärtus

Kirjutasin vastuseks natside teemaliste telesaadete reklaamile:

"Natside liitlasmaa Itaalia kohta lugesin viimati raamatust "Välispanoraam 1985", kus oli viide ka Mussolini ajale. Peatükis Rooma linnast kirjutati, kuidas Itaalia antiikaegsed ehitusmälestised olid lagunemisohus. Mõned arvasid, et lagunemise vastu aitaks see, kui hooneid rohkem kasutataks, teised tahtsid jätta need vaid vaatamisväärsusteks. Mõtlesin, et raamatud lagunevad küll rohkem siis, kui neid rohkem loetakse. Aga tühjalt seisvate hoonete lagunemisest oli juttu ka ühes kooli ajalootunnis, kus õpetaja seletas nende kiiremat lagunemist sellega, et tühjalt seisvale majale andvat möödujad kergemini rusikaga.

Kirjutis pani taas mõtlema sellele, millist minevikuperioodi mingil ajalooperioodil rohkem tähtsustatakse. Colosseumi pannud lagunema see, et selle äärde oli Mussolini ajal ehitatud autotee. Mõned tahtsid seda hoone kaitsmiseks sulgeda, kuid Itaalia kommuniste olevat sellega seoses süüdistatud, et nad tahavad hävitada kõike Mussolini-aegset. Mõtlesin, et ajaloos ei ole toimunud pidev progress, sest 1920. või 1930. aastate Eestis elaksin ma parema meelega kui 1940. aastate omas. Võibolla mõni asi läks ka 1940. aastatel paremaks, sest teadlased tegid uusi avastusi. Aga parem on lugeda sõnavabaduse aegset teost, kui kirjutatakse ausamalt. Nõukogude ajal olevat küll kirjandus olnud populaarne, sest sellest oli võimalik natukegi tõtt teada saada, aga praegu tolle aja teoseid lugedes on ebameeldiv, et seal siiski natuke ka Nõukogude võimu kiideti. Mõni asi meeldib mulle ka praeguses ajas vähem kui esimesel iseseisvusajal või 19. sajandil - kirjasõnas ropendamist on rohkem, samuti rahvusluse vastaseid."

/TÄIENDUS: Tänava osaline sulgemine Colosseumi juures sai teoks aastal 2013, nagu on kirjas võrgulehel https://en.wikipedia.org/wiki/Via_dei_Fori_Imperiali ./

0 vastukaja: