reede, juuni 29, 2018

Kaastöö ülesehitus

Ma olin saanud ajakirjalt "Looming" ülesande kirjutada Laarist. Mõtlesin, et loen Laari värske raamatu läbi, kirjutan selle kohta arvustuse ja toon mõned võrdlused tema varasemate raamatutega. Siis mõtlesin, et kirjutan teisiti. Teen kaheosalise kaastöö, ühe osa nimeks panen "Isiklikku", milles kirjutan enda kokkupuudetest Laariga, teises osas "Üldist" kirjutan Laari tähtsusest Eestile. Kumb osa panna ettepoole? Üldosas kirjutan, et Laar on alati heatujuline ja ta hakkas ajama teistsugust poliitikat kui Nõukogude aja tegelased. Alguses oli see poliitika õige, aga nüüd on olukord muutunud, sama moodi jätkamine on juba viga, praegu tuleb poliitikat muuta. Enda kokkupuudete all Laariga kirjutan, et olen temaga kohtunud oma vanavanaema sünnipäeval ja ühel teisel sünnipäeval, samuti olen talle ülikoolis arvestust teinud. Arvestuse jaoks tuli kirjutada referaat. Teistele esitas ta arvestusel lisaküsimusi, aga mulle ütles, et mul on nii põhjalik referaat, et mulle ta lisaküsimusi ei esita. Rääkisin sellest arvestusest praegu koduteel Erikule. Erik esitas mulle täpsustavaid küsimusi. Kaubahalli ees hakkasime minema erinevates suundades - üks silla poole ja teine teenindusmaja suunas.

0 vastukaja: