teisipäev, juuli 03, 2018

Ajaloo kulg

Käis sõda ja Võidu silla juures toimus tulistamine. Tahtsin minna turuhoone juurde. Mulle öeldi, et ma olen loll, sinna ei saa minna, seal tulistatakse. Vastasin, et ütleja on ise loll, ma tahan meelega sinna minna. Jätsin siiski minemata. Meie mehed tulistasid vastu. Ütlesin, et üks pani käe tulistamisele ette, nii ta oleks pidanud pihta saama. Aga paistis, et ei tulistata surmavate laskudega, vaid ainult kõrvetatakse. Proovisime liikuda turuhoonele vastupidises suunas. Aga Artur ütles, et meie olukord on vilets, me ei pääse edasi.

*
Toomas luges ette ühe ristiusu palve. Kui ta lõpetas, siis ma ütlesin, et palve oli kole. Toas oli kristlasi, aga paistis, et nad ei solvunud. Ütlesin, et kui Toomas tahab ristiusu kohta midagi ilusat lugeda, siis lugegu Uku Masingu luuletusi. Mul tuli üks ilus Masingu luuletus meelde.

*
Kuulasin Andi loengut. Ta rääkis, et üks autor on kirjutanud, et Venemaal ei viidud Oktoobrirevolutsiooni õigeaegselt lõpule. Mul tekkis küsimus, miks selle pidi üldse lõpule viima, kui revolutsioon oli niigi kole. Mõtlesin, et Andil on Nõukogude võimust liiga positiivne ettekujutus, ta räägib sellest naeratava näoga. Eksamil ütlen, et Nõukogude Liitu on nimetatud ka totalitaarseks riigiks. Selle ohvrite koguarvu miljonites Ant vist siiski nimetas. Ühel korral lasi ta loengus ringi käia paberit, kuhu igaüks pidi kirja panema, mitut keelt ta oskab. Arvasin, et küsimus tuleb teaduslikust huvist ja näitasin enda keelteoskust võimalikult väiksena, pannes kirja ainult eesti keele. Pärast küsis Ant minu keelteoskuse kohta uuesti lõputöö kaitsmisel, kui vastus võis hinnet mõjutada.

*
Korterisse tuli järjest sisse kolm võõrast meest. Algul nad seisid vaikides, siis küsisid, kas meie arvasime Venemaa kohta halvasti. Vastasime, et meie pole sel teemal sõna võtnud.

*
Oli vaja tumbad korterist välja viia. Isa ütles, et need ei mahu vist läbi trepikoja. Ema vastas, et neid saab välja ainult aknast konksuga lastes. Mina ütlesin, et nii need võivad naabrite aknasse minna. Meenutasin, et kui meile klaver toodi, mahtus see küll läbi trepikoja, kuigi raskustega, klaver on suurem kui tumba. Aga klaverit tõi V. Uibo, kellel oli sel alal palju kogemusi.

*
Olin tõlkinud umbkaudselt teksti Itaalia ajaloo kohta, mida pidin eksamil vastata oskama. Nüüd tegin sellesse parandusi, sest kui kõik oli tõlgitud, sai konteksti järgi paremini tervikust aru. Nüüd sain aru, et taheti öelda, et kui Itaalia riigis hakati valima üleriigilisele parlamendile lisaks maakondade omasid, siis võeti eeskujuks ühte varasemat väiksemat itaalia riiki, kus olid olnud olemas nii üleriigiline kui ka piirkondlikud parlamendid.

0 vastukaja: