kolmapäev, juuli 04, 2018

Tegelikud hinded

Unenägudes on nii palju juttu hinnetest, et kommenteerin vahepeal, milliseid hindeid ma päriselt sain. Ülikoolis suurt hinnete kõikumist ei olnud. Bakalaureuseõppes kõige madalam välja kirjutatud hinne oli 4 ja kõige kõrgem 5. Viit oli palju rohkem kui nelja. Ühte loogika kontrolltööd, mis oli pool arvestusest, ei teinud esimesel katsel ära ja pidin uuesti tegema. Magistriõppes sain kolme erinevat hinnet - kaks A-d, kaks B-d ja ühe C. Ehk siis "suurepärane", "väga hea" ja "hea". Sel aastal, kui mina magistritööd kaitsesin, hinnati seda kahepalliskaalal ja sain kõrgema variandi neist ehk "kaitstud". Varasemas koolis enne ülikooli sain küll peaaegu kõiki hindeid. Kõige madalam oli võibolla isegi 0, kui see polnud 1, kõige kõrgem 5+. Tunnistusel aastahinded kõikusid viiest kolmeni, kümnendas klassis ühe veerandi või trimestri hinne oli ka 2, kui õpetajal olid klassipäevikus teised hinded kui ma arvasin. Käitumishinne kõikus eeskujulikust rahuldavani. Ühel korral sain kooli hilinemiste ehk esimestest tundidest puudumise eest direktori käskkirja, aga siis ka veerandihindeks mitterahuldavat ei pandud. Eksamihinnetest ühte ei saanud ma üheksandas klassis teada, sest seda ei kirjutatud ei stendile ega tunnistusele ja kaasõpilastelt kuulsin kolme erinevat varianti viiest kolmeni, ülejäänud eksamihinded kõikusid viie ja nelja vahel, sest eksamiteks ma erinevalt tavalistest koolitundidest alati valmistusin.

Eilses unenäos oli juttu ühe konkreetse ülikooliõppejõu loengutest. Tema loengus küsiti ka ärkvel olles üliõpilaste keelteoskuse kohta. Ma ei mäleta täpselt, kas see oli anonüümne küsitlus või nimeline. Unenäos mäletasin, et panin enda ainsa osatava keelena kirja eesti keele, ärkvel olles mäletan, et kirjutasin "eesti jt.", mis pidi tähendama, et emakeel on eesti keel ja sõnaraamatu abil võisin proovida kõigis keeltes lugemist. Praeguse keelteoskuse kohta ütlen, et eesti keelt oskan endiselt kõige paremini, sõnaraamatuta lugenud olen ka inglise, saksa ja vene keeles raamatuid, neist kolmest keelest olen teinud ka tasustatavaid tõlketöid. Oma lõbuks olen proovinud tõlkida ka muudest keeltest, aga grammatikat tundmata ei oska võõramast keelest isegi sõnaraamatuga nii hästi tõlkida kui kolmest põhivõõrkeelest.

Tänane unenägu täpselt meelde pole tulnud, kuigi umbkaudselt mingi ettekujutus selle sisust on. Kui paneksin kõik unenäod kirja, tunduks see ebaviisakas, kui panen osad, siis tundub see valetamine, ja kui ei paneks ühtegi, siis tunduks see ande raiskamine.

0 vastukaja: