teisipäev, juuli 19, 2016

Uued keelereeglid

Vaatasin feisbukki. Üks pilt, millest ma noole üle tõmbasin, vilksatas kahtlaselt. Kontrollisin, ega ma seda kogemata laigitud lehekülgede hulka ei lisanud. Vaatasin, et seal on mul naiste, mitte meeste pildid. Olin laikinud ainult selliseid lehekülgi, millel olid rahulikud pildid - naised, taimed või lumi. Läksin koolimajast välja kooli õuele. Vastu tuli Martin, kes esitas mulle ühe küsimuse. Ta oli haige olnud ja tuli nüüd hilinemisega kooli. Mulle oli täna üks teine klassivend juba koju helistanud ja samuti ühe küsimuse esitanud. Rääkisin, et mul hakkas ka täna öösel nohu tekkima. Seda taheti juba ravima hakata, aga praeguseks on see üle läinud. Nohu võis küll veel uuesti välja lüia. Mulle tuli meelde, et kell võib juba tunnis olla ja õue kaugemasse otsa kellahelin ei kosta. Kiirustasin tundi. Selleks oli eesti keel. Sain tagasi kontrolltöö, mille eest oli pandud hindeks kaks. Olin saanud viimasel ajal kõik eesti keele kontrolltööd kahed. See tähendas, et kaks pidi tulema ka lähenev lõpukirjand. Veaks oli loetud ootamatuid asju. Ka kõik klassikaaslased, kelle hinde ma teada sain, olid saanud kahe. Vaidlesime õpetajaga paranduste üle. Küsisin, mitu viga saab ühes lauses teha. Kui lauset üldse kirja ei pane, siis on see üks viga, aga kui see kirja panna ja kõik tähed on valed, siis on see mitukümmend viga. Küsisin, kui palju peab raamatuid lugeda jõudma. Igas aines peab iga nädal ühe raamatu läbi lugema, tahaks omal valikul raamatuid ka lugeda. Õpetaja ütles, et need õpilased, kes midagi ei räägi, võiksid ka rääkida. Ühena ta pidas silmas mind. Krister vastas, et ei tea, kui kõik räägiksid, siis kuluks rohkem aega. Õpetaja ütles, et 2003. a. õigekeelsussõnaraamat enam ei kehti, 2006 ilmus uus versioon. Lauri H. vastas: "Kes neid osta jõuab? Laseme iga aasta uue versiooni välja ja teeme kohustuslikuks. Koolis peab õppima, mitte pärast kooli lõpetamist." Krister palus, et õpetaja läheks haiglasse tema sugulast vaatama. Õpetaja vastas, et seda ta teha ei saa, see on liiga vastutusrikas. Küsiti, kas keelevigade parandamine on siis tähtsam. Õppisin terve päeva, aga kaks ähvardas tulla ka matemaatika eksam. Mulle võidi öelda, et ma käin liiga raskes koolis. Klassist lahkudes lõin protestiks kontrolltööhinde vastu laudu ja toole ümber. Mõtlesin, et kui lõpukirjand tuleb nagunii kaks, siis mul pole mõtet rohkem koolis olla, lähen minema. Edasi mõtlesin, et järgmine tund on inglise keel, ma parem lähen kohale, inglise keele õpetajaga ma pole veel tülli läinud, inglise keeles saan paremaid hindeid kui eesti keeles. Inglise keele klassis mõtlesin, et kui ma kohe wc-sse ei lähe, siis pean minema tunni ajal. Ma polnud tahtnud enne minna, kui ma leian üles, kus ruumis tund tuleb.

0 vastukaja: