Teisipäev, mai 17, 2022

Enne pommitamist

Lugesin ajalehest koomiksit ja seejärel koomiksi kommentaare. Naersin. Autor oli Krister. Krister tuli ise vaatama, kuidas ma koomiksit loen. Sain teada, et Krister on avaldanud lasteraamatuid. Ma olin juba varem imestanud, et kui Krister koolis naljajutte rääkis, miks ta siis hiljem raamatuid ei kirjuta. Ütlesin, et koomiks on avaldatud kogemata kaks korda. Vaieldi vastu, et see ei ole kogemata, vaid kaks korda avaldatakse koomiks siis, kui joonistajal pole aega uut osa joonistada. Algul olevat selliseid kordi olnud üksikuid, hiljem olevat need sagedaseks muutunud. Olin emaga kahekesi köögis. Ema küsis, kas Kristeril on hea hääl. Püüdsin vastata ilma nutma hakkamata, et Kristeri häält on ajalehes kiidetud. Tahtsin lisada, et kui Krister pika luuletuse pähe õppis ja selle ette luges, siis õpetaja Mitt ütles, et Krister on ülejäänud klassist pea jagu üle.

*
Ukrainas käis sõda ja nüüd ründasid Vene väed ka Eestit. Mõtlesin, et kui ma emaga kokku lepin, siis võin minna rindele ja lasta ennast surnuks tulistada. Aga mul oli paber, et ma olen sõjaväeteenistusest vabastatud. Mõtlesin, et selle peaks juba enne mobilisatsiooni väljakuulutamist üles otsima. Mobiliseerija oleks võibolla öelnud, et see paber ei kehti. Mina oleksin vastanud, et paber on tähtsam kui suuline jutt. Seepeale oleks võidud mind sõjaväeteenistusest kõrvalehoidjana kohe maha lasta. Praegu kogunesime suurde maa-alusesse hoonesse, et pommitamise eest varjus olla. Paistis, et ma ei saa enam sel päeval koju minna. Särgava ütles, et Vene väed on nii lähedal. Mõtlesin, et parem on olla sellel maja küljel, mida ei tulistata. Otsisin endale sobivat numbrituba. Läksin sellesse, kus olin enne haiglast väljakirjutamist just olnud. Näitasin oma endist voodit ja küsisin teises voodis lamavalt haiglasoleku ajast tuttavalt poisilt, kas minu voodi on vaba. Poiss vastas, et ei ole. Näha seal küll kedagi ei olnud, aga ilmselt oli keegi saabumas. Mõtlesin, et keegi pole veel klassiruumidesse läinud, mina võin minna, neis ei ole küll voodeid, aga mul on tekikott kaasas. Võin ka koridoris ööbida, siis saab öösel wc-s käia. Läksin ühte klassiruumi. Sinna tuli ka üks tüdruk. Ta oli ühes voodis pikali ja tegi vahet pidamata kuuldavalt kiireid arvutustehteid. Aga võibolla see polnudki tema hääl, võibolla ta kuulas arvutamissaadet.

Esmaspäev, mai 16, 2022

Veeolendid luules 2

„Eesti kalaluule antoloogia“. Koostanud Vladislav Koržets. Tallinn, Sõnavald OÜ 2021. Loetud varem pooleli jäänud kohast luuletuste lõpuni. Kokku 728 lehekülge.

Viimasel ajal loen kõiki raamatuid mõtlemispausidega, aga selle raamatu puhul otsustasin, et teen mõtlemispausi ainult heade ja keskmiste, mitte roppude luuletuste järel. Et kindel otsus oli raamat läbi lugeda, siis ma ühtegi luuletust siiski pooleli ei jätnud.

Raamatul ei ole mitte ainult palju lehekülgi, vaid lisaks on luuletusi pandud raamatusse tihedamalt kui üks lehekülje kohta, neid on üksteise all ja lühemate ridade puhul ka kahes veerus. Pealkirjadeta luuletuste algusesse pole pandud tärne, seetõttu tuleb kohati mõistatada, kas jätkub sama luuletus või käib juba järgmine. Samale leheküljele pandud luuletuste puhul aitab vahet teha, et kahe luuletuse vahel on rohkem millimeetreid valget pinda kui kahe salmi vahel. Kui luuletus jätkub parempoolse lehekülje pöördel, siis on lehekülje lõppu pandud nool. Kuid vahel jätkub järgmisel leheküljel ka vasakpoolse lehekülje luuletus ja siis pole noolt lisatud.

Luuletuste kirjapilti on ühtlustatud, kuid Ott Arder ja vist veel keegi olid jäetud läbiva suurtähega. Pealkirjade kirjapilti on ühtlustatud rohkem, aga panin tähele, et vähemalt üks autor oli jäetud võibolla näpuvea tõttu teistsuguses stiilis pealkirjatähtedega.

„Loomade elu“ kalde köitel oli oma kindel korduv sõnavara, sealt õppisin sõnu nagu pelaagiline. Ka kalaluule antoloogial on korduv terminoloogia, aga korduvad natuke teised sõnad kui zooloogiaraamatus. Korduvalt on juttu soomuset ja loomusest eri tähendustes, lantidest, kiiskadest, särgedest, näkkidest ja kalameestest. Ma olen kõrvaga kuulnud, et Justamendi laulus on Peipsi tagant toodud sikud, aga raamatus oli trükitud sikut. Kõrvaga on kerge uue sõna asemel vana tuttavat sõna kuulda, aga ma kahtlustan, et võibolla on antud juhul raamatus trükiviga, muidu muutub ridade järjestus ebaloogilisemaks. Justamendil on teisteski lauludes Venemaa millegi negatiivsega seotud, ’sikud’ oleks negatiivsem sõna kui ’sikut’, sikud seostuksid sellega, et suusatajal hüüdnimega Kiku on venepärane perekonnanimi. See ei olnud antoloogias ainus koht, kus sõna ’sikut’ esineb, aga seletussõnaraamatus oli toodu vaid vorm ’sikuti’.

Raamatus on osadele luuletustele juurde kirjutatud, et need on lasteluuletused, aga osad on täiskasvanute luuletused, kus võrreldakse kalade püüdmist naiste või meeste püüdmisega. Maletajatele tuttavat väljendit mativõrgu punumine ma ei leidnud. Näkk võib muinasjutus olla üleloomulike võimetega tegelane, aga luuletuses või kõnekeeles võib näkk tähendada ka tavalist naist, kes ei elagi vees.

Raamatu esimest poolt lugedes ma kahetsesin, et ei ole selliseid luuletusi, kus kala oleks minategelane. Teises pooles olid olemas ka sellised luuletused.

Kala püüdmisest oli rohkem luuletusi kui muudest inimese kaladega seotud tegevustest. Kuid esindatud olid siiski ka kala puhastamine ja kala praadimine, samuti kala ostmine.

Enne lugemist mõtlesin, et tõenäoliselt on selles antoloogias parim autor Paul Haavaoks, kelle luulekogusid ma olin varem lugenud. Kuid kui jõudsin Haavaoksa luuletusteni välja, siis selgus, et antoloogiasse ei olnud võetud need luuletused, mis mulle kõige rohkem meeldisid. Mulle meeldisid luulekogudes rohkem luuletused, mille ridu mäletan umbes sõnastuses „Tulin, kui veel olin noor ma, / Häädemeestelt Mehikoorma“ ja „Järv vestab argisest loost / ilmetul häälekõlal. / Vete vahusest voost / rohekad pisarad mõlal.“ Keegi võib mälu järgi tsiteerimist kritiseerima hakata, aga vanasti rahvalaulikutele oli see lubatud. Ka Ott Arderilt, Hando Runnelilt, endalt ja oma vennalt tuli meelde luuletusi, mida pole antoloogiasse võetud. Enda luuletusi eraldi vaadates mõtlesin, et minu parimad luuletused pole kalateemalised, aga raamatut järjest lugedes vabavärsiliste luuletustega kõrvuti tundusid enda luuletused siiski kõlaliselt paremad. Kuigi praeguseks ma tean, et see pole kõigi lugejate maitse.

Raamatu esimesest poolest kirjutades võrdlesin Mart Rauda ja Eno Rauda. Hiljem jõudsin välja ka Eno Raua luuletusteni ning lugesin meeldetuletuseks ka Mart Rauda uuesti. Mart Raud tundus endiselt parem, kuigi Eno Raud on kergemini meeldejääv. Eno Raua sõnamängulised luuletused meenutavad tema proosateost „Peep ja sõnad“, mitte raamatut „Naksitrallid“, kus ka kangelastegusid tehti. Mõtlesin, et mul on ka sõnamängulisi luuletusi, näiteks umbes ridadega „Üks uppuja haaras kord kõrre / ja teatas, et tühjaks joob tõrre“, aga mul on see natuke ülevamas stiilis, eriti salmi teises pooles umbes sõnadega „Ta arvas, kui kõrs oleks toru, / teeks kuivaks kõik hädade oru.“ Seda küll selles antoloogias pole.

Võõrad korterites

Isa ei olnud veel oma tuppa läinud. Kasutasin võimalust, et minna seal korraks internetti. Avanes video ühe klassiõe perekonna kohta. Ma olin varem juba selle klassiõe fotosid näinud, nüüd oli hääl ka juures. Tema laps oli videos ettevaatamatu ning hoidis liimituubi ja toidutuubi korraga käes. Kui video sulgesin, hakkasid ekraanil järjest avanema soovimatud pildid. See tähendas, et arvutis oli jälle viirus. Klaus oli juba kaks korda varem samasuguse viiruse kõrvaldanud. Kutsusin Hennu appi viirust kõrvaldama. Rääkisin, et ei tea, kas klassiõde levitab tõesti viirust või teeb seda kohalik otsingumootor, mille abil ma olin video leidnud. Henn ütles, et see otsingumootor ongi selline. Rääkisin Hennule, mida Klaus oli eelmistel kordadel teinud, et Henn oskaks sama teha.

*
Läksin trepist üles, et jõuda korterisse, kus me elasime. Sisenesin korteriuksest. Korter oli täis võõraid inimesi. See tähendas, et see oligi võõras korter, oleksin pidanud veel korrus kõrgemale minema. Lahkusin sellest korterist ja vaatasin uksel numbreid. Vahepeal nägin, nagu oleks seal võõrad numbrid, vahepeal, nagu need oleksid meie omad. Igal juhul läksin korrus kõrgemale, kus asus meie korter. Seal oli ka palju inimesi. Osad olid täiesti võõrad, osad nägid välja võõra ja tuttava vahepealsed. Mulle tundus, et võõrad on kurjategijad. Viskasin nad välja. Aga mõnest inimesest ma ei teadnud, kas tema peaks välja viskama või mitte. Keerasin väljavisatute järel ukse lukku. Meil oli kaks korteriust, kontrollisin, et teine oleks ka lukus. Teine uks oli klaasist ja läbi selle oli näha, et kurjategijad püiavad korterisse tagasi pääseda.

Pühapäev, mai 15, 2022

Kasulik artikkel

Koostasin Grenzsteini raamatut. Hakkasin selle jaoks ühte artiklit ümber kirjutama. See oli väga hea artikkel, sest selles Grenzstein viitas oma varasema eluloo daatumitele. Muuhulgas sellele, mis aastal ta kirjutas esimese luuletuse. Mõtlesin, et võibolla on isa selle teksti juba arvutisse sisestanud. Aga vast mitte, see oli Grenzsteini teine lahkumiskiri, isa võis mõelda, et ühest lahkumiskirjast piisab ja et lahkumiskirjad on üldse liiga teravad.

*
Olin toidupoes. Tõstsin endale kaupa korvi. Muuhulgas tõstsin toitu, mis oli puruks murenenud. Vaatasin hinnasilti, et toidu hind on Ukraina sõja tõttu kõvasti tõusnud. Läksin kassasse. Panime kassapidajaga tähele, et ma olen ostukorvi tõstnud ka kodust võetud keedetud kartuleid. Kassapidaja ütles, et keedetud kartuli eest ei ole vaja maksta, sest kui ta on keedetud, siis see tähendab, et selle eest on juba varem makstud. Ütlesin, et täna mul veel on raha, aga see väheneb. Kassapidaja kutsus, et ma tuleks kolmapäev jälle poodi. Sinna oli veel mitu päeva aega.

Laupäev, mai 14, 2022

Automaatsed liigutused

Kõndisin kooli poole. Ma ei tajunud üldse, et ma jalgu liigutaks, aga liikusin kiiresti. Otsustasin eeskõndijatest mööda kihutada. Mulle polnud automaatsete liigutuste õppimine kerge, aga olin õppinud kuidagi selgeks automaatsed lühikesed ja kiired jalaliigutused, mida ma ise ei märganud. Ühel päeval võisin need liigutused jälle ära unustada ja osata edaspidi kõndida vaid pikkade sammudega.

Reede, mai 13, 2022

Veerand tundi Austriast

Et kasutada erinevaid õpitud keeli kordamööda, otsisin venekeelset filmi Austria-Ungari ajaloo kohta. Leidsin umbes veerandtunnilise filmi aadressilt https://www.youtube.com/watch?v=pxMt_h-zuOA . Ma pole kindel, kas see on Venemaal tehtud või ainult vene keelde tõlgitud, sest korduvalt näidati maakaarti mitte vene ega saksa, vaid inglise keeles. Kaardil oli alasid, mille Esimese maailmasõja järel Rumeeniale minekut Ungaris kahetsetud on, kujutatud juba varem rumeenia elanikkonnaga. Seevastu oli näidatud mitmeid saksakeelseid alasid üksteisest eraldatuna praegusest Austriast idapool.

Film algas Austria-Ungari lõpuga. Järgmiseks mindi tagasi Napoleoni aega, mil tuleb rääkida õigupoolest Austriast, mitte Austria-Ungarist. Edasi liiguti kronoloogiliselt ja jõuti välja Bosnia-Hertsegoviina annekteerimiseni enne Esimest maailmasõda.

Pildiliselt oli filmil kolm perioodi. Vanemast ajast rääkides näidati maale. Keskmisest perioodist rääkides tulid maalid ja fotod läbisegi. Kõige hilisemast perioodist rääkides hakati näitama tummfilme, hiljem lisatud venekeelse jutu saatel.

19. sajandi esimesest poolest räägiti, et kool oli vaimulike kontrolli all ja valitseja oli Metternichi mõju all. Väiksemate rahvaste hulgas toimus rahvuslik ärkamine. Suhteliselt pikalt räägiti 1848. aasta revolutsioonist, näidates taustaks tänavavõitluse maale. Revolutsioon lõppenud sellega, et Austria ja Venemaa surusid Ungari maha. Ülejärgmisel aastakümnel muudeti riik aga kompromissina Austria-Ungari kaksikmonarhiaks, et see ei laguneks.

Järgneval perioodil räägiti majanduse arengust. Riigi tööstuskeskus oli Tšehhi ala, kus asusid Škoda tehased ja toodeti relvi. Ungaris olid Buda ja Pest olnud siiani eraldi linnad, aga alles nüüd muudeti koos ühe kolmanda linnaga ühtseks Budapesti linnaks. Arutati kaksikmonarhia kolmikmonarhiaks muutmist slaavi osapoole lisamisega.

Neljapäev, mai 12, 2022

Etturilõppmängu üleminek

arvuti - inimene
1. e4 e5 2. Rf3 Rc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Rf6 5. 0-0 Oe7 6. Ve1 b5 7. Ob3 d6 8. c3 0-0 9. h3 Ra5 10. Oc2 c5 11. d4 Rc6 12. d5 Rb8 13. Ra3 Rbd7 14. b4 cb 15. cb Rb6 16. Oe3 Od7 17. Od3 Vc8 18. Lb3 Ra4 19. Vec1 Vc1+ 20. Vc1 Lb8 21. Kh1 Vc8 22. Vc8+ Lc8 23. Rb1 Od8 24. La3 Ob6 25. Ob6 Rb6 26. Lc3 Ra4 27. Lc8+ Oc8 28. g4 h6 29. g5 hg 30. Rg5 Rh5 31. h4 Rf4 32. Oc2 Rb6 33. a3 f6 34. Rf3 Og4 35. Rbd2 Rc4 36. a4 Rd2 37. Rd2 ba 38. Rc4 a3 39. Ra3 Oe2 40. Kh2 Kf8 41. Kg3 Rd3 42. Od3 Od3 43. Kf3 Kg8 44. h5 Kh7 45. Ke3 Ob5 46. Rb5 ab 47. Kf3 Kh6 48. Kg4 g6 49. hg Kg6 50. f4 Kg7 51. fe fe 52. Kg5 Kf7 53. Kf5 Ke7 54. Kg6 Ke8 55. Kf6 Kd7 56. Kf7 Kd8 57. Ke6 Kc7 58. Ke7 Kc8 59. Kd6 Kd8 60. Ke6 Ke8 61. d6 Kd8 62. d7 1:0. Valgel jäi 2 tunnist mõtlemisajast aega alles 1 tund 58 minutit 58 sekundit, mustal 48 minutit 47 sekundit. Arvuti juhib matši 2:0.

Kordusmäng.
arvuti - inimene
(valge: Ke3, Ra3, Eb4, d5, e4, f2 ja h5
 must: Kh7, Od3, Ea6, d6, e5, f6 ja g7)
45. ... Of1 46. f4 Kh6 47. Kf2 Ob5 48. Kg3 Kh5 49. Rb5 ab 50. fe fe 51. Kh3 Kg5 52. Kg3 g6 53. Kf3 Kh4 54. Kf2 Kg4 55. Ke3 Kg3 56. Ke2 g5 57. Ke3 g4 58. Ke2 Kh2 59. Kf1 g3 60. Ke1 g2 61. Kf2 g1L+ ja valge sai 71. käigul mati.

Õppeaasta alguse segadus

Koolis pidi täna algama uus õppeaasta. Läksin vana tuttavat teed, aga isa ja ema läksid teist teed ja ema hüüdis, et mina lähen valesti. Mõtlesin, et võibolla tal on õigus, aga mul pole andmeid, et tee oleks muutunud. Läksin valitud teed edasi. Koolis läksin korraks saali uksele, saalis nägin ukse lähedal istumas õpetajaid. Mõtlesin, et võibolla pole mul õigust siseneda. Kool ei pidanud mulle õppeaasta algusest teatama, sest kevadel lõpetasin üheksanda klassi ja pärast seda ma vähemalt ajutiselt selle kooli õpilane ei olnud. Läksin esimesele korrusele ametniku juurde. Ametnik küsis, kas ma õppisin selles koolis terve aasta. Ma ei saanud küsimusest aru. Ametnik täpsustas küsimust, et kas ma õppisin oktoobrist märtsini. Enda meelest õppisin ma septembrist maini. Ametnik esitas järgmise küsimuse, mis ainet ma selles koolis õppisin. Vastasin, et inglise keelt. Täiendasin, et inglise keelt ja matemaatikat.

Kolmapäev, mai 11, 2022

Tugev vastane

Täna kaotasin Vint.ee-s kaks välkmalepartiid vastasele, kelle tolle klubi reiting oli üle 2500. Mõlemas partiis jäin algul ilma kahest etturist. Jällemängimiseni.

Ootamatu asjaolu

Läksin eksamile. Mõtlesin, et kasulik oleks eksamiruumi ukse taga lugemiseks palju materjali kaasa võtta. Ma siiski ei võtnud. Olime ühes ülikooli õppehoone ruumis ja ootasime eksami algust. Eksam oli vist juba alanud, aga õpetaja ei tulnud meid kutsuma, vaid me pidime ise tema juurde minema. Sain õpingukaaslaste jutust teada, et eksamil peab ette näitama ka kirjandi. Ütlesin, et siis ma ei teegi täna eksamit, vaid poole aasta pärast, ma polnud kirjandit kirjutanud. Mulle öeldi, et ma võin eksamil vabandada, et ma toon kirjandi hiljem. Vastasin, et ei, see oli juba varasemaks tunniks öeldud, et tuleb kirjand kirjutada, ma arvasin ainult, et see on möödas. Õpetaja Kalme on öelnud, et kui kodutöö on kolm tundi järjest tegemata, siis on hinne üks. Ma kirjutan kodus, mitte siin, kodus saab vaadata, millised tõlkevead arvuti alla joonib. Aga kui ta peaks joonima ka sõnade järjekorra vigu, siis ei saa sõnaraamatust vaadata, milline on õige sõnade järjekord. Mari L. vastas, et sõnade järjekorra vigu võibki parandama jääda. Mõtlesin, et minu magistritöö juhendajal on täna vastuvõtu aeg, käin hoopis tema juures.

Teisipäev, mai 10, 2022

Kirjutatava hulk

Istusin ülikooliloengus. Naisõppejõud rääkis, et Hiiumaal on viljatud mullad ja Saaremaal viljakad. Mina mäletasin, nagu oleks vastupidi. Õppejõud rääkis, et Saaremaal sajab palju vihma, aga Muhu oli varem põuane, nüüd on küll kliima muutunud. Ta ütles, et Sulev Vahtre sõnul oli varem kõige kuivem Kuivastus. Mina mäletasin Vahtre loengust seda kohta ja ei naernud, teised üliõpilased olid selle vahepeal ära unustanud ja naersid uuesti. Võidi mõelda, et ma ei tööta loengus korralikult kaasa, kui ma kirjutan vähe asju üles. Tegelikult ma teadsin, mis jääb mulle ühe kuulmisega meelde ja mida on vaja hiljem konspektist vaadata, kirjutasin üles ainult vajalikku. Küsisin pinginaabrilt, kuidas ühte nime kirjutatakse, aga tema vaatas omakorda minu konspekti. Siis ta kirjutas selle nime üles. Selgus, et selles esines q-täht. Ütlesin, et selge, see on esimene kord, kui mul q-ga sõna ette tuleb, varem on tulnud ainult kohanimi Quebec.

*
Järgmine tund oli eesti keel. Meil oli uus õpetaja, kes õpetas üsna hästi. Vana õpetaja ei õpetanud meid võibolla enam sellepärast, et läks minuga tülli. Kirjutasin täna palju üles, mul võis enne päeva lõppu paber otsa lõppeda. Lisaks kui ma kirjutasin kõik ained ühte vihikusse, ei pruukinud ma pärast vajalikke asju üles leida. Meil lähenesid eksamid. Mõtlesin, kas ma sel juhul osalen kolmepäevasel maleturniiril või keskendun õppimisele. Kõige raskem, et meil oli tänavu ka vene keele eksam. Vana eesti keele õpetaja astus ka tunnist läbi ja vaidles minuga. Minu taga istus Lauri H. Võtsin tema ranitsa. Lauri ütles, et ma oleks sellega ettevaatlik, tal on seal elektronmäng. Panin ranitsa maha tagasi, aga see läks ikkagi liiga suure kolksuga, võibolla läks mäng katki. Lauri ei kontrollinud, vaid rääkis, et ta tegeleb elektronmängu väljatöötamisega.

Esmaspäev, mai 09, 2022

Uksed ja trepidKõik viimasel maleturniiril tehtud fotod ei mahtunud eelmine nädal blogisissekandesse ära, avaldan mõned täna. Mängumajja sisenemisel pildistasin uksi ja treppe. Täna peaks samas kohas toimuma Seljodkini mälestusturniir, aga ma enam iga nädal turniiridel ei osale. Mäletan, kuidas Seljodkin tuli samasse majja Kullamaa mälestusturniirile ja hoidis enne turniiri algust Kullamaa fotot sõrmede vahel. Mäletan ka, et 1990. aastatel Jakobi tänava maleklubis ajasid Seljodkin ja Kullamaa omavahel sageli juttu, neid ühendas vist kirimale. Ühel korral nõudsin ühes välkpartiis kohtunikult viigilisena tunduvas seisus viiki. Kullamaa ütles kõrvalt, et Seljodkinil on ettur rohkem, aga Seljodkin nõustus viigiga kohtuniku otsust ära ootamata. Ühes kõnes ütles Peebo, et ta ei mäleta mitte ainsatki konflikti, mis oleks Seljodkiniga olnud. Ma mäletan ühte korda, kui Volpert süüdistas Seljodkinit aja peale mängus, aga Seljodkin väitis, et ta ei mängi aja peale. Aga ühest teisest korrast mäletan, kuidas Seljodkin pakkus naismaletajatele kommi. Mulle pakkus vahel Marksoo, kuna ma olin tema hõimlane.

Tuleoht

Panin suitsule tule otsa ja suitsu korraks suhu. Pärast seda ütlesin, et ma pole kunagi suitsetanud, ma tõmbasin ainult tikku. Suust võetud suits pani laua kärssama ja kärssamisala laienes. Mõtlesin, et las ta kärssab, varem on ka lõket tehtud, lauapaberi alla ei tohiks leegid tungida, sest seal pole põlemiseks õhku. Siis tuli mulle meelde, et varem on lõket tehtud õues, toas võib küll tulekahju tulla. Asusin kärssamist kustutama.

Pühapäev, mai 08, 2022

Kahe asja tähistamine

 


Piltidel on üks kimp lilli edasilükatud sünnipäevapeo puhul ja kolm kimpu emadepäeva puhul. Sünnipäevaks sain hulga muud liiki kingitusi. Elisabet ütles, et ta tõi mulle maasikaid, sest ta teab, et mulle maasikad maitsevad. Küsisin peolistelt, kas nad Tartus ukrainlasi on näinud. Mitu inimest vastasid, et on. Peost vabal kellaajal lugesin nagu eelmistelgi pühapäevadel aastaraamatu "Tõlkija hääl" järjekordset vana aastakäiku. Hommikul kontrollisin üle, et väljend 'kased on hiirekõrvul' tähendab, et kaskedel on väiksed lehed. Praegu nad ongi sellised. Lisaks on neil küljes urvad.

Töötajate erimeelsused

Õpetaja andis kirjandeid tagasi. Ta ütles, et minu kirjand oli imelik. Ta oli eelmise minu kirjandi kohta sama moodi öelnud. Praegune oleks võinud tunduda hea.

*
Osalesin ühel üritusel. Sinna saabus hilinemisega üks naisluuletaja. Ta istus niimoodi põrandale, et paljad sääred jäid minu vaatevälja. Lugesin tema soovil ette ühe luuletuse. Ta ütles, et ma ei ole üldse muutunud.

*
Leidsin ühe ajalehe väljalõike. Ei teadnud, kes selle on teinud. Võibolla see oli tehtud lugemisasutuse eksemplarist, kus väljalõigete tegemine ei olnud lubatud.

*
Olin lugemisasutuses. Selle töötaja ütles mulle, milline nõudmine siin kehtib. Vastasin, et teine töötaja esitas vastupidise nõudmise. Praegune töötaja ütles, et täita tuleb sellist nõudmist, mille tema ütles. Olin üksi selle maja keldrikorrusel, kui kuulsin hüiet, et katlamajas puhkes tulekahju. Mõtlesin, et nüüd hakkavad inimesed põgenema ja peaukse juurde tekib ummik. Aga mina väljun keldriaknast, kus ma olen ainus väljuja. Võis ka olla, et jutt tulekahjust oli hallutsinatsioon. Vaatasin, nagu ma ei saakski keldri aknast väljuda, tundus, et akendele on just trellid ette pandud. Aga kui proovisin, siis ikkagi sain majast välja. Mõtlesin, et uks jäi lahti, nii võivad vargad majja sisse tungida. Läksin tagasi, et uks sulgeda.

Laupäev, mai 07, 2022

Uued protseduurid

Oli talv, aga oli suveilm. See oli märk kliimasoojenemisest ja ähvardavast inimkonna väljasuremisest. Ajalehes veel ilmateadet ei toodud, sest loodeti, et nii palavat ilma võibolla ei tule nagu ennustus näitab.

*
Mulle oli õpetatud uusi protseduure, mida järgida, kui jalanõud jalga panna või käsi pesta. Alguses olid protseduurid kujunenud välja loomuliku eelistuse põhjal, aga pärast oli õpetatud, et teistsugused keerulisemad protseduurid oleksid õigemad. Kui püüdsin neid järgida, kippusid need segi minema. Mul said protseduurid tehtud, aga kooli minekuks väljumiseni oli veel viis minutit aega. Mõtlesin, et ma ei hakka aja parajaks tegemiseks lugema, muidu võin lugeda kauem kui viis minutit ja kooli hiljaks jääda. Täna pidi meil tulema kehaline kasvatus, siis oleks riietusruumis nähtud, et mul on varvas sidemes.

*
Vaatasin Eesti kaardi pealt, et Võrumaa kohad, kus me oleme perega suvitanud, on üksteise lähedal. Aga seal suvitades me polnud teise koha lähedusest mõelnud, vaid olime keskendunud ühele kohale korraga. Olime suvitanud ka Läänemaal, kuigi mitte nii paljudes kohtades.

Reede, mai 06, 2022

Enne kaitsmist

Proovisin anda digiallkirja, aga täna see ei õnnestunud. Võibolla olid juhtmetraadid juhtme väänamise tõttu katkenud. Ema ütles, et tal on ka varsti digiallkirja anda vaja. Mul pidi olema täna kaitsmine, õppisin selleks. Mõtlesin, et ma võin ükskõik kui kaua õppida, korralikult selgeks ma ikka ei saa. Olin juba kaua õppinud. Näitasin Medijainenile, et praegu ma loen tema soovitatud artiklit. Ütlesin, et ma olen seda juba üks kord varem lugenud. See artikkel vanas ajalehes oli Medijaineni enda kirjutatud ja tundus lugedes huvitavam kui ma arvasin. Sain Helle-Reeda käest teada, et mul ei õnnestunud digiallkirja anda sellepärast, et proovisin anda kodust, selle jaoks tuleb minna ühele teisele aadressile. Küsisin, kas Riia maanteele. Helle-Reet vastas, et ühele teisele tänavale. Ta lisas, et selle koha üles otsimine on titekas.

Neljapäev, mai 05, 2022

Kolm sidumist

Täna mängisin Vint.ee-s kaks välkmalepartiid palju kõrgema reitinguga vastase vastu, kaotasin mõlemad. Esimeses mängus sain sidumise abil kätte vastase lipu mõningase kompensatsiooni eest, aga alistusin, kui hiljem jäi ka enda lipp sidumise alla. Teises mängus alistusin, kui oleksin mängu hilisemas faasis järgmisel käigul samuti sidumise tõttu viguri kaotanud.

Kiirustamine enamviguriga

Alustasin uut kümnepartiilist matši arvutiprogrammiga Chess 2020. See toimub eelmisest matšist ühe võrra nõrgema eksperdi tasemega ehk üle-eelmise matšiga sama tasemega, mis peaks vastama esimesele järgule. Kaustikusse kirjutatud juhendi järgi kui matši tulemus on 3,5:6,5 või suurema vahega, siis liigun üks tase kõrgemale või madalamale. Juhul kui järgmine matš tuleb sama tasemega, siis see tuleb vahelduse jaoks etteantud avanguga, mida tuleb mängida matši kõikides partiides. Juhul kui uus matš tuleb teise tasemega, siis avangu etteandmist ei toimu. Kui võimalik, toimuvad matši partiid kord nädalas.

inimene - arvuti
1. e4 c6 2. d4 d5 3. f3 de 4. fe Rf6 5. e5 Re4 6. Rf3 La5+ 7. c3 Of5 8. Od3 e6 9. Le2 Rd6 10. ed Od3 11. Ld3 Od6 12. 0-0 Rd7 13. Oe3 Lf5 ef 15. Rbd2 f4 16. Of2 Rf6 17. Vae1+ Kd7 18. Re4 Re4 19. Ve4 f6 20. Vfe1 g5 21. Rd2 Vae8 22. Ve8 Ve8 23. Ve8 Ke8 24. Re4 Ke7 25. Rd6 Kd6 26. Kf1 Kd5 27. Ke2 Ke4 28. c4 a5 29. a3 h5 30. b4 a4 31. Oe1 Kd4 32. c5 h4 33. h3 f5 34. Od2 Kc4 35. Kf3 Kb3 36. Ke2 Kc2 37. Ke1 Kb2 38. Kd1 Kb3 39. Oc1 Kc3 40. Od2+ Kb3 41. Kc1 Ka2 42. Kc2 Ka3 43. Oc1+ Kb4 44. Kb2 Kc5 45. Ka3 Kd5 46. Ka4 b6 47. Kb4 Ke4 48. Kc4 g4 49. hg h3 50. gh f3 51. gf f2 52. f6 f1L+ 0:1. Valgel jäi 2 tunnist mõtlemisajast alles 1 tund 37 minutit 51 sekundit, mustal 1 tund 59 minutit 8 sekundit. Arvuti juhib matši 0:1.

Mängujärgne analüüs inimene-arvuti tagasivõtmistega:

1. variant
(valge: Kc2, Od2, Eb4, c5, g2 ja h3
 must: Ka3, Ea4, b7, c6, f5, f4, g5 ja h4)
43. Kc3 Ka2 44. Kc2 Ka3 45. Kc3 Ka2 46. Kc2 Ka3 viik.

2. variant
(valge: Ke2, Of2, Ea2, b2, c4, d4, g2 ja h2
 must: Ke4, Ea5, b7, c6, f4, f6, g5 ja h7)
29. h3 a4 30. b3 a3 31. Og1 h5 32. Of2 g4 33. hg hg 34. Og1 f3+ 35. gf+ gf+ 36. Kd2 f5 37. Of2 b6 38. Og1 b5 39. cb cb 40. Of2 b4 41. Og1 Kf4 42. Of2 Ke4 43. Oe3 f2 44. Of2 f4 45. Ke2 f3+ 46. Kd2 Kf4 47. Kd3 Kg5 48. Ke4 Kg4 49. d5 Kg5 50. Ke5 Kg4 51. d6 Kh3 52. d7 Kg2 53. Oc5 f2 54. Of2 Kf2 55. d8L ja must sai 66. käigul mati.

Suunamuutus

Vaatasin Riia mäe kõnniteel ühte võrgulehekülge. Artur käis vahepeal majas. Kui ta tagasi tuli, kirjutas ta selle võrgulehekülje kohta ühe kommentaari. Tahtsin minna koju, aga tee kaldus kesklinna pargis vasakule. Läksin koolimajja. Meil oli õppeaasta lõpu periood, sellisel ajal käis koolis vähe inimesi.

Kolmapäev, mai 04, 2022

Plats läbi aegade

 


Pildil oleval platsil Tartu Uue ja Pika tänava vahel oli kunagi elektrialajaama moodi hoone, mille katusele üks poiss kinda viskas ja mida enam kätte ei saanud. Poissi mäletatakse veel hüüdnimega Kindavaras. Praegu pildil näha olev umbes sama väike hoone on teises punktis, mäletatud punktis enam hoonet ei ole. Sellel platsil oli kunagi tallatud jalgrada, mida mööda ma olen kõndinud, kuigi praegu eelistan linnas asfalteeritud teid. Osa platsist oli kunagi kaetud mullahunnikutega, mida nimetasime Mägedeks. Seal käisime jämeda metalltraadiga vastu kivi tagumas, sest tagumise tulemusel sädemed lendasid. Ühel aastal peatus sellel platsil rändtsirkus koos rändloomaaiaga. Natuke udusemalt mäletan, aga vist ei eksi, et platsi on kasutatud ka lähedal asuva vene kooli jalgpalliväljakuna. Tänavu talvel erinevalt varasematest talvedest nägin sellel platsil rohkelt suusatajaid. Ise suusatasin teisel pool Pikka tänavat kanali ääres, aga mõned tegid majadevahelisel platsil väiksemaid ringe. Hiljuti sõitsime sellest platsist taksoga mööda, kui sellel juba ehitustööd käisid. Taksojuht küsis, miks see plats seni tühjaks on jäetud. Aga nagu ma hiljuti muuseumipiltide teemalises sissekandes kirjutasin, oli 1980. aastate alguses selles kandis reservmaa palju suuremgi. Täna uurisin, mida sinna õigupoolest ehitatakse. Sildi järgi, mis kahjuks on ingliskeelne, tundub, et seal hakatakse rulluiskudega sõitma. Inglise-eesti sõnaraamatu järgi 'skate' tähendab küll 'uisk', mitte 'rulluisk'. Muude vastetena on toodud ka 'rai' ja 'setukas'.

Teisipäev, mai 03, 2022

Kontrolltöö päeval

Läksin koos Tristaniga asutuse wc-sse. Tristan ütles, et täna tuleb meil kontrolltöö. Vastasin, et mul ei olnud meeles õppida. Ma tegelen nii paljude asjadega, et mul ei püsi õppimine meeles. Istusime wc-s kõrvuti kabiinides. Tritstan tegeles enda omas lugemisega, mitte sellega, mille jaoks wc oli mõeldud. Mina ootasin, et mind läbi läbipaistva ukse vaatav võõras poiss ära läheks. Arvasin, et ta ootab kabiini järjekorras, aga selgus, et ta ootas hoopis Tristanit. Nad läksid koos ära.

Esmaspäev, mai 02, 2022

Edukas sünnipäevaturniir


 Tänase kiirmaleturniiriga tähistati minu eilset sünnipäeva. Tulemused olid:

1. Runnel 4 punkti
2.-3. Peebo ja Parts 3,5

Kokku 6 osavõtjat ja 5 vooru. Mõtlemisaeg oli 15 minutit, aga Peebo andis oma vastastele aega ette. Puhta esikoha sain kohtuniku lahkuse tõttu. Viimases voorus oli Peebo ja Partsi vahel vaidlus, kas mäng lõppes Peebo võiduga või viigiga, aga Peebo andis järele. Mina kaotasin ainsa mängu Peebole, kui minu mõtlemisaeg lõppes ja Peebol jäi alles 3 sekundit. Mulle tõi täna edu vast ka see, et kasutasin esimest korda turniiril mõtete loendamist, vähemalt püüdsin kasutada. Kodus olen seda juba varem kasutanud. Enne tänast turniiri arvutasin välja, et 15 minuti mõtlemisajaga jõuan enda käigul olles mõelda keskmiselt 3 mõtet, et ei mõtleks liiga vähe ega liiga palju. Mõtete loendamine aitab tagada ka, et mõtlemine ei jääks seisma, muidu võib eriti vastase käigu ajal vahepeal lauda tühja pilguga vaadata.

Enne turniiri algust tegin fotosid. Esimesel pildil on mängumaja vastashoov seestpoolt nähtuna, seal mängisin vanasti liivakastis. Teisel pildil on minu maletreeneri Aksel Rei ning kolmandal klubikaaslase ja pikaaegse metsavenna Aksel Ojaste matuseleht. Neljandal pildil on minu endine trennikaaslane Andres Karba, kes täna oli samas ruumis toimunud kabeturniiril kohtunikuks.

Jutuajamine köögis

Olime köögis ja pidin nõusid pesema. Isa rääkis midagi. Ütlesin, et ma ei kuule. Isa hakkas valjemini rääkima. Natukese aja pärast ütles ema, et nüüd läks hääl jälle käest ära. Vaidlesin vastu, et ei läinud.

Pühapäev, mai 01, 2022

Lõbus treeningpartii

inimene - sama inimene
Soovitatav mängutempo viis mõtet käigule.
V-K-V-L-R-O-O-R
1. e4 e5 2. Rg3 f6 3. d4 Rg6 4. de fe 5. Rd3 Rf6 6. f3 c6 7. Oe3 La5 8. Od2 Lb6 9. c3 Ve8 10. Oe2 0-0-0 11. Lc2 Oe6 12. Vf1 d5 13. ed cd 14. 0-0-0 d4 15. cd+ Kb8 16. Kb1 Vc8 17. La4 Vc4 18. La5 La5 19. Oa5 Va4 20. Oc3 ed 21. b3 Va6 22. Od4 Vd6 23. Oc5 Vdd8 24. Of8 Rf8 25. Vd2 Vd7 26. Vfd1 Ved8 27. Rf1 Of5 28. Kb2 Re6 29. Re5 Rd5 30. Rd7+ 1:0.

45-aastaselt


Sain täna aasta vanemaks ja tegin endast sel puhul foto. Mind on tänavu küll juba kaks korda filmitud, aga siis ma olin 44-aastane. Algul ma ei tahtnud ennast videost näha, aga hiljem vaatasin esimese hiljutise video ära ja teise juba kiiremini. Eile vanemad vaatasid teist videot ja kostis naeru, aga naermise põhjust mulle ei öeldud. Natuke naerdi ka üritusel, kus filmiti, aga videos ei ole naerjatel mikrofon sisse lülitatud. Kodus oli naermise kordasid rohkem. Ühe video leiab Yahoo ja teise Google'i videootsinguga, kui minu nimi sisestada. Ühe leiab ka juutuubist. Ühesõnaga lõppenud eluaasta tõi mulle tõlkijana suurema tunnustuse kui eelmised, mõlemad videod olid seoses tõlkepreemia nominendiks kuulutamisega. Kas selline sündmus edaspidi kordub, seda ei tea. Tunnustus lisab kohustusi, sama lugu on sünnipäevaga. Vähemalt on täna blogisissekande teema olemas, kirjutamispäevi ei taha vahele jätta. Enne jätan fotod tegemata.