reede, aprill 20, 2018

Mõtteloo konverents

Täna toimub Eesti Rahva Muuseumis "Eesti mõtteloo" raamatusarjale pühendatud konverents. Konverentsi korraldaja on Eesti Teaduste Akadeemia. Hommikul toimus üritus ainult Akadeemia liikmetele ja sellele järgnes konverents laiemale kuulajaskonnale. Esimene kõneleja oli Tarmo Soomere, kes esindas Teaduste Akadeemiat. Ta rääkis, et Akadeemia asutati alles aastal 1938, sest varem kaheldi, kas väiksel riigil on selleks piisavalt inimesi. Organisatsiooni üritused olevat toimunud muidu traditsiooniliselt kindlal nädalapäeval, aga täna on see teisel nädalapäeval, et oleks õigel aastapäeva kuupäeval. Teine kõneleja oli Alar Karis, kes esindas Eesti Rahva Muuseumi. Ta rääkis Muuseumi osast sarja autorite hulgas ja lootis, et sellele tuleb edaspidi täiendust. Kolmas kõneleja oli Hando Runnel raamatusarja nimel. Ta rääkis, et juba lapsed mõtlevad palju ja nende mõtlemisel ei ole teadlastele kehtestatud piiranguid. Kõneleja võrdles "Eesti mõtteloo" sarja nimetust oma lasteluulekogu "Mõtelda on mõnus" pealkirjaga ja luges ette selle kogu nimiluuletuse. Sarja välja andva kirjastuse direktor Mart Jagomägi rääkis raamatusarjast statistiliselt. Kuna tegemist oli Teaduste Akadeemia üritusega, tõi ta eraldi välja akadeemikute protsendi sarja autorite hulgas. Akadeemikute raamatud olevat keskmisest sarja raamatust paksemad. Juttu oli ka sellest, kui suur on olnud elavate autorite osakaal, need on olnud vähemuses. Autorite sünniaastate statistika põhjal järeldas Jagomägi, et sõjad on potentsiaalseid autoreid hävitanud. Jaan Undusk rääkis loodusteadlaste osast sarja autorite hulgas. Ta arvas, et loodusteadlasi on olemas rohkem kui humanitaarteadlasi, kuid sarja autorkonna hulgas on vastupidi. Pakuti võimalust esitada küsimusi. Küsiti, kas sarjas on plaanis välja anda Struve raamat. J. Undusk vastas, et tema on selle mõtte poolt, H. Runnel tuletas meelde, et raamatute valmimiseks on vaja koostajaid. Järgnes vaheaeg, ürituse teist poolt ma ei kuulanud.

0 vastukaja: