laupäev, aprill 21, 2018

Sorokinist ajalehes

Tänases "Arvamus / Kultuuris" arvustab Leho Lamus Pitirim Sorokini raamatut "Meie ajastu kriis". Arvustaja peab teost väheväärtuslikuks. Ta kritiseerib ka saatesõna autorit, et see on autori suhtes liiga kiitev. Saatesõna autor on Henn Käärik, mida pole ajalehes nimetatud. Kirjas on, et raamatu tõlkija olen mina.

Arvustaja kirjutab: "Teose ja saatesõna läbilugemisel tekkis küsimus. Kes vastutavad väärtkirjanduse sarjas sisutu ebateksti avaldamise eest?" Vastan, et autor mulle soovitati, aga konkreetse raamatu valisin välja mina. Seda tehes lähtusin sellest, et tegemist on Sorokini kõige rohkematesse keeltesse tõlgitud raamatuga, see on teatmeteostes tema peateosteks peetava raamatu kokkuvõte, samal ajal kui pikemat varianti pidasin tõlkimiseks liiga pikaks, aga ka lühendatud variant oli endal lugeda väga huvitav. Rahataotlusesse kirjutasin vist, et raamat oleks täienduseks varem eesti keeles ilmunud Spengleri ja Toynbee sarnasel teemal raamatutele. Hindasin ka seda, et Sorokini teos on laiahaardeline, läbi on uuritud tuhandete aastate pikkune periood. Ta pole seda tööd teinud üksi, vaid koos meeskonnaga. Autori soovitamisel peeti oluliseks veel, et Sorokin on soomeugri päritolu.

Arvustaja arvates ei pea Sorokini teooria sisuliselt paika ja puudus olevat ka see, et selles pole ta jõudnud välja veel nii kaugele kui oma hilisemates teostes. Selline teos ei sobivat väärtkirjanduse sarja. Tegelikult ilmus see just klassika sarjas, klassika ei pea olema kõige uuemad teosed. Kõik ei usu ka Piiblit, aga Piibel on osa inimkonna ajaloost ja seda tasub tunda. Ühel varasemal korral kirjutati ajalehes, et ilmuvat üldse liiga palju ajalooraamatuid, tähtsam olevat majandus. Mind isiklikult ajalugu huvitab, ilmselt ei pea kõik inimesed majandusteadlased olema.

Ka kõik raamatu väljaandmisega seotud inimestest ei arvanud sarnaselt arvustajale, et see oleks Sorokini parim raamat. Praegu tõlgin tema järgmist raamatut "Revolutsiooni sotsioloogia", mis ei ole minu välja valitud, aga tundub sellest hoolimata ka mulle huvitav. Kahju, kui osadele lugejatele ei ole isegi maailma tippautorite raamatud piisavalt huvitavad. Ise satun igavate raamatute peale harva. Kui ma pole autoriga nõus, saan raamatust vähemalt ainet edasimõtlemiseks.

0 vastukaja: