esmaspäev, detsember 16, 2013

Viimne vastupanupunkt

Heitsime reas piki Uut tänavat pikali - Tulviste, Trummal ja mina. Sealt läksime edasi kohta, kuhu isa oli rajanud meie valitsusorgani viimse vastupanupunkti. Selle kohalt läks läbi õhu koridor, mis ühendas kahte koolimaja hoonet. Kui lennukilt oleks pommitatud, oleks purustatud koolimaja koridor, aga viimne vastupanupunkt oleks terveks jäänud. Läksime peole majja, mille uksepoolne sein oli klaasist. Nägin läbi aknaklaasi, et maja ees põleb tuli. Tegemist ei olnud vist tordiküünaldega. Oli oht, et kõik peolised jäävad vingu kätte. Läksin kustutasin tule ära. Minuga hakati pahandama, miks ma selle tule ära kustutasin. Mingit tuld polevat olnud, vaid tegemist olevat olnud minu enda ettekujutusega. Minu meelest see ei olnud mu enda ettekujutus. Kui olin jälle majas, tuli uksest sisse tüdruk, kelle silmapupillid olid väga pisikesed.

*
Istusime klassis. Me pidime hakkama teist korda keskkooli lõpetama. Ütlesin, et mina eksamitele ei lähe. Õpetaja kuulis läbi ukse, mida ma ütlesin. Ta tuli klassi sisse ja rääkis, et see on väga originaalne, mida ma ütlesin. Olevat toodud ette igasuguseid põhjusi, miks eksamihinne halb on, aga mina olevat ainuke, kes ütleb, et lihtsalt ei lähe eksamitele. Ma ei tahtnud eksamitele minna, sest eelmisel tunnistusel olid mul head hinded, ma oleks saanud selle tööd otsides ette näidata. Kui teistkordsetel eksamitel oleks hinded alla läinud, oleksin pidanud näitama uuemat tunnistust.

*
Meil pidi tulema klassikokkutulek. Enne seda pidi toimuma Antti kodus klassi koosolek, kus arutatakse, mida kokkutulekul teha. Sander ütles, et ta ei lähe vist ei kokkutulekule ega koosolekule, sest ta eelmine kord käis. Ühe klassikaaslase kohta räägiti, et ta saab asjast valesti aru, nagu koosolek olekski juba kokkutulek. Seda seletati sellega, et tal ei ole tervis korras, ta tuli hiljuti haiglast. Läksime koosolekule. Seal ütles Antti, et loodetavasti lähevad kõik kokkutulekul sauna.

*
Magasin oma voodis. Voodi otsa juurde tuli Jagomägi, kes küsis, kui palju mul tõlke läbivaatamine veel aega võtab. Vastasin, et suurem osa on vaadatud. Jagomägi ütles, et väga hea, ja lahkus. Nüüd mulle tuli meelde, et olin öelnud valesti. Tegelikult olin üle lugenud 30 protsenti tõlkest. Aga kuna see nõudis rohkem aega kui ülejäänu, siis võis öelda, et ajaliselt on suurem osa tööst seljataga. Ma polnud kindel, kas üldse oli voodi juures käinud Jagomägi või olin seda unes näinud. Sama moodi, nagu siis, kui Kalevipojal käis öösel külas eestlaste jumal Uku, ei teadnud ta pärast, kas keegi käis.

0 vastukaja: