laupäev, september 17, 2022

Geograafia õppeaine

Lugesin ühelt võrguleheküljelt, et seal võrreldi Prahat ja Varssavit. Kirjutati, et Prahat on peetud paremaks linnaks, aga kirjutaja on käinud mõlemas linnas ja nägi, et Varssavi on parem. Ta lisas, et ta on käinud neljas linnas, rohkematega ta ei saa võrrelda. Oletasin, et kirjutaja on kursusekaaslane Soosaar. Ütlesin, et see kirjutis läheb tegelikult geograafia, mitte ajaloo alla, aga minu jaoks on ajalugu ja geograafia üks ja seesama, neljandas klassis anti meile mõlema aine kaardid.

*
Olin geograafia tund. Krister ja mina läksime õpetajaga tülli. Varem oli õpetaja pidanud meid keskmisest targemateks õpilasteks, aga pärast tülli minekut rääkis, nagu meie oleksime eriti rumalad. Heleni hotellituba oli selle klassiruumi kõrval ja ta kõndis kaks korda tunnist läbi.

0 vastukaja: