kolmapäev, september 21, 2022

Tšehhi ja Slovakkia

Vaatasin aadressilt https://www.youtube.com/watch?v=jhTmrgam-ms saksakeelset ajalooofilmi Tšehhi ja Slovakkia kohta. See on tänavu aastal üles riputatud, kui Tšehhoslovakkia riiki pole juba aastakümneid olemas, aga film tehti nende maade kohta siiski koos. Alustati lihtsatest asjadest, nagu sellest, mis maadega need riigid piirnevad. Võibolla loodeti vaatajateks lapsi, sest maakaartide kõrval näidati pikalt prillidega koera pilti. Kui geograafiat oli juba tutvustatud, siis hakati rääkima ajaloost enam-vähem kronoloogilises järjekorras alates kaugemast minevikust. Keskajal oli iseseisev Tšehhi riik filmi järgi juba olemas, aga Slovakkiat mitte, see ala kuulus Ungari võimu alla. 20. sajandisse jõudes ei mainitud mind huvitavat Masaryki nime, filmis ei olnud peaaegu üldse isikunimesid. Ainult seoses ühe mündiga nimetati sellel kujutatud isikut.

20. sajandil iseseisvunud Tšehhoslovakkia riigi kohta räägiti, kuidas see oli paljurahvuseline riik, seal elas sakslasi, poolakaid, ungarlasi ja ukrainlasi. Mujal on nimetatud riigi kõige idapoolsemat rahvast erinevate nimedega, nagu russiinid ja ruteenid, aga selle filmi järgi olid need ukrainlased. See ala kaotati pärast Teist maailmasõda Nõukogude Liidule. Enne seda Hitleri ajal loodi ajaloo esimene Slovaki riik, aga see oli Saksamaa vasallriik.

Pärast Teist maailmasõda oli Tšehhoslovakkia natuke muudetud piirides taas olemas. Räägiti 1968. aasta sündmustest, kui kommunismi kukutamine ebaõnnestus, sealt mindi otse aastasse 1989, kui see õnnestus. Pärast seda muudeti algul riigi nime ja aastast 1993 on olemas üldse eraldi Tšehhi ja Slovaki riik. Ma arvan, et kui Esimese maailmasõja ajal kavandati riik kahte maad ühendavana julgeolekukaalutlustel, siis riigi hilisemale lagunemisele aitas kaasa, et kommunismi lõpp saabus veretu Sametrevolutsiooniga ja sel hetkel mingit sõjalist ohtu enam ei tajutud.

Võrreldi veel kahte uut riiki. Tšehhi majandus oli paremini arenenud, samuti oli sellel suurem rahvaarv. Räägiti, et juba varasemas riiginimes Tšehhoslovakkia olid kaks poolt erineva kaaluga, sest sõna slovakk tuleb sõnast slaavlane, aga sõna tšehh sõnast inimene. Filmi lõpus öeldi, et kahe maa ajalugu on erinev, aga keel sarnane.

0 vastukaja: