laupäev, jaanuar 20, 2018

Tsivilisatsioonide kokkupuuted

Eilsest "Sirbist" lugesin kahte kirjutist ajaloorubriigist. Üks oli Vana-Kreeka ja Vana-Rooma ning teine Venemaa ajaloo kohta. Lugedes tuli palju mõtteid, aga neist suurem osa ei ole hetkel meeles. Otsisin kontrollimiseks uuesti välja lõigu: "Niipalju kui ma olen lugenud tsivilisatsioonide konkurentsi ja võitluse kohta, on mulle jäänud silma, et alati on välja jäänud Aafrika ja Lõuna-Ameerika kontinent (erandiks on Kissinger). Neid justkui polekski. Väga nõrgalt on esindatud ka Aasia. India, varsti maailma suurima rahvaarvuga riik, on samuti tsivilisatsioonide vaatepunktist olematu suurus."

Vaatasin vikipeediast, et artikli autor Aimar Ventsel on ajalugu õppinud, tal on selles magistrikraad ja teisel alal doktorikraad. Aga selle lõigu põhjal tundub, nagu oleks ta sel teemal minust vähem lugenud või nagu oleks tal loetu halvemini meeles. Meil tegeletakse küll rohkem Eesti või Euroopa ajalooga, aga eesti keelde on tõlgitud näiteks raamat "Tsivilisatsioonide kohtumine Aafrikas", minu blogis on olnud juttu kahest hiljuti ilmunud teosest pealkirjaga "Maailma ajalugu", samuti Toynbee raamatust, kes kirjutas võimalikult paljudest tsivilisatsioonidest. Samuel Huntingtoni raamatus "Tsivilisatsioonide kokkupõrge" on registris India kohta viis rida leheküljenumbreid, Hiina kohta üheksa rida, Lõuna-Aafrika kohta kaks ja Mehhiko kohta kolm rida.

Francis Fukuyama kirjutas vastupidi raamatu konfliktide lõppemisest, aga seegi oli maailma kohta üldistav. Kiirel lehitsemisel leidsin üles järgmise tsitaadi: "Totalitarism läks vett vedama ka Hiina Rahvavabariigis ja Ida-Euroopas. Keskvalitsuse kontroll Hiina majanduse üle ei olnud isegi rahvavabariigi "stalinistliku" perioodi kõrgajal kordagi nii täielik kui Nõukogude Liidus, kuivõrd ligi veerand majandusest ei sattunud iial riikliku plaani alla." Natuke allpool on kirjas: "Majanduse moderniseerimine nõudis Hiina ühiskonna avamist välisideedele ja -mõjudele", mille peale tuleb küll meelde Hiina internetitsensuur. Tsitaadid on aastal 2002 ilmunud raamatu "Ajaloo lõpp ja viimane inimene" leheküljelt 57.

India kohta olen tänavu lugenud hulka postitusi uudistegrupis alt.history ühelt indialaselt. Neis on juttu hindude vastuoludest islamiusulistega ja endiste Euroopa koloniaalvõimudega. Eesti keelde tõlgitud raamatust "Madrase minevik ja tänapäev" olen lugenud erinevate keelkondade indialaste vastuoludest riigikeele määramisel. Olen õppinud, et India on sõdinud ka Hiinaga. Lõuna-Ameerika puhul olen kuulnud vastuoludest Ameerika Ühendriikide, Euroopa riikide ja indiaanlastega, samuti omavahel sõdinud Lõuna-Ameerika riikidest. Etioopia sõdadest Euroopa riikidega olen ise mitmes ülikooli kursusetöös kirjutanud, üks neist ripub võrgus üleval. Euroopa pinnal on võidelnud kristlik tsivilisatsioon antiiktsivilisatsiooniga, sel teemal on juttu reas raamatutes.

0 vastukaja: