Pühapäev, november 14, 2021

Beneš tšehhi vikipeedias

Artikkel „Edvard Beneš“ tšehhikeelses vikipeedias aadressil https://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1 masintõlkes loetuna.

Beneš oli üks Tšehhoslovakkia presidentidest. Ta sündis 19. sajandi teisel poolel mõnikümmend aastat Masarykist hiljem. Nagu Masaryk oli ülikooli taustaga, nii omandas ka Beneš doktorikraadi. Ta näib olevat puhtam tšehh kui Masaryk. Lapsepõlves elas ta paljulapselises peres, hiljem tal endal lapsi ei olnud, aga oli abielus.

Mõned teened, mis on varem loetus omistatud Masarykile, on nüüd loetus seostatud Beneši nimega. Varem olen lugenud, kuidas Masaryk organiseeris Esimese maailmasõja ajal Austria-Ungari võimuga võitlemiseks niinimetatud maffiat, nüüd kirjutati, et seda organiseeris Beneš. Masaryki on nimetatud selle diktaatoriks, Beneši kohta sellist sõna ei olnud. Aga kui varem on juttu olnud, kas Tšehhoslovakkia riigi lõi Masaryk või tegid seda võitjariigid, siis nüüd toodi Masaryki enda tsitaat, et ilma Benešita poleks vabariiki loodud. Varem olen lugenud, et slovakid jäid liitriigi juhtimisest kõrvale, aga siin viidati, et kolmas Esimese maailmasõja aegne juht Štefánik oli slovakk.

Iseseisvas riigis oli Beneš kõigepealt peaminister, seejärel pikalt välisminister ja Masaryki tagasiastumisest Müncheni lepinguni mõned aastad president. Tema välispoliitikat seostatakse selliste lepingutega, nagu Trianoni rahu Ungariga ning liidulepingud Prantsusmaa ja Nõukogude Liiduga. Erinevalt Tšehhoslovakkiast tolleaegne Jugoslaavia polevat Nõukogude Liitu tunnustanud. Beneš oli kõrgetel ametikohtadel ka Šveitsist Genfist juhitud Rahvasteliidus. Ma saan aru, et Tšehhoslovakkia riigiametitega samaaegselt, mis peaks näitama Rahvasteliidu väiksemat tähtsust võrreldes hilisema Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga.

Siseriiklikult kuulus Beneš algul Masarykiga samasse Eduerakonda ja hiljem iseseisvusajal kuulus Rahvussotsialistliku partei juhtkonda. Kuigi partei nimi on umbes sama, mis Saksamaal Hitleri parteil, oli poliitika erinev, Tšehhoslovakkia oli demokraatlik riik.

Pärast Müncheni lepingut, millega Tšehhoslovakkiat tükeldati, astus Beneš presidendikohalt tagasi ja kolis Inglismaale Londonisse. Tolleaegne Inglise Chamberlaini valitsus lisaks Müncheni lepingu toetamisele soovis ka, et Beneš Inglismaal poliitikaga ei tegeleks. Beneš elas vahepeal Ameerikas ja aktiviseerus eksiilpoliitika juhina seal, hiljem läks Inglismaale tagasi ja sai oma tegevusele nii Suurbritannia kui ka Nõukogude Liidu tunnustuse.

Nagu sakslased tegid plaane, kuidas sõja võidu korral vallutatud maid valitseda, nii tegi ka Beneš plaane, mida teha Saksamaa kaotuse korral. Beneš pooldanud algul Tšehhoslovakkias elavate sakslaste suhtes mõõdukamat poliitikat, aga järk-järgult jõudsid tšehhid otsusele sakslased riigist välja ajada. Sellele saadi ka inglaste toetus. Järjekordse panslavistliku plaanina oli arutusel ka Poola-Tšehhoslovakkia ühisriigi loomine, millest siiski loobuti.

Pärast sõja lõppu oli Beneš mõned aastad veel Tšehhoslovakkia president. Nagu teisteski maades, toimusid ka Tšehhoslovakkias natside mahalaskmised. Samuti natsionaliseerimised ja kommunistide võimu kasv, mis lõppes Beneši tagasiastumisega. Varsti ta suri. Benešile on hiljem kommunistidele järeleandmiste tegemist ette heidetud, aga ta olevat juba enne tagasiastumist lisaks väga haige olnud. Ilmselt kehvema tervisega riigijuhtidelt on kergem võimu üle võtta, kui mõelda Hindenburgi või Pätsi juhtumitele, aga kommunistid tulid võimule ka mujal Ida-Euroopas ja ma pole kindel, et kõik endised riigijuhid nii haiged oleksid olnud.

Osad tšehhi autorid suhtuvat igal juhul Benešisse negatiivselt ja praegusel sajandil olevat olnud Tšehhi parlamendikodade vahel erimeelsusi, kuidas temasse suhtuda. Benešile on ette heidetud ka seda, et ta loovutas idaslaavlastega asustatud Taga-Karpaatia Nõukogude Liidule, võibolla kõik tšehhid ei ole siis leppinud ka hilisema Slovakkia iseseisvumisega.

Oli toodud Beneši teoste nimekiri. Erinevalt Masaryki omadest on need ilmunud suuremalt osalt iseseisvuse ajal. Teemadeks on Austria-Tšehhi suhted, sotsialism ja maailmapoliitika. On tulnud ette koos Masarykiga kirjutamist ja Masarykist kirjutamist. Ka ausammastel on Benešit ja Masaryki korduvalt koos kujutatud.

0 vastukaja: