pühapäev, september 21, 2014

Fašismist, natsismist ja kommunismist

Ingliskeelses ajalooajakirjas kirjutati vastuolust, et Itaalia fašismi peeti ühelt poolt moderniseerivaks, aga teiselt poolt Vana-Roomast eeskuju võtvaks. Üks uurija oli jõudnud järeldusele, et fašism oli just Vana-Rooma eeskujuks võtmise läbi moderniseeriv. See tuletab meelde, et kui uusajas nähti vanaaja taassündi, hakati seda ikkagi nimetama uusajaks, mitte uueks antiikajaks. Teiselt poolt klassitsismi mõiste viitab klassikale, mitte uuendustele.

Ajakirjas kirjutati veel, et on uuritud, kas Teise maailmasõja ajal Saksa sõdurite käitumine tulenes rohkem natsiideoloogiast või sõjakoleduste nägemisest. Seda olevat tavaliselt uuritud sõdurite kirjade abil, üks uuem uurija on leidnud ka salaja pealt kuulatud jutuajamiste ülestähendusi. Aga ajakirjas "Tuna" ilmus artikkel, mille järgi Nõukogude ajal luges julgeolek tee peal salaja läbi 30-40 protsenti kirjadest ja kõrvaldas Nõukogude-vastaseid materjale. Saksamaal teatavasti põletati keelatud kirjandust. Siis arvatavasti on Saksamaal halvemini säilinud ka võimu suhtes kriitilised kirjad või need jäeti üldse kirja panemata. Salaja pealt kuuldud jutuajamiste puhul võib olla vastupidi, et pandi kirja pigem seda, mis tundus kahtlane.

0 vastukaja: