laupäev, detsember 28, 2019

Keeleajaloost

Hasso Krull oletab "Loomingus" nr. 12/2019, et sõna 'aade' tõi eesti keelde Gustav Suits, viidates aastal 1905 kirjutatud luuletusele. Kontrollisin üle, et mäletan õigesti, et Tõnisson ja Grenzstein kasutasid sõna 'aade' juba 19. sajandil.

0 vastukaja: