laupäev, november 30, 2013

Faktid ja arutlemine

Linnar Priimägi vaidles ajalehes kirjutajaga, kes arvas, et faktide õppimise asemel tuleb tegeleda arutlemisega. Priimäe järgi ei ole vaja tühjade peade arutelu, vaid arutleda tuleb faktide abil, neid eelnevalt õppides. Sellega ma olen põhimõtteliselt nõus, aga ei näe kahe kirjutaja seisukohtade vahel nii suurt vastuolu, sest psühholoogia raamat ütleb, et kõige paremini jääb meelde see, millest on aru saadud. Ja aru saab sellest, mille üle on arutletud. Mulle tundub ka isiklikest kogemustest, et mul on ülikooli seminarides räägitu paremini meeles kui loengutes kuuldu. Sellest hoolimata, et loenguid ma konspekteerisin ja õppisin konspekteeritut enne eksameid pähe, aga seminare ma üldse ei konspekteerinud. Võibolla loengutes oli ka natuke keerulisem jutt, mida oli seetõttu raskem meeles pidada. Aga ma arvan, et asju tuleb teha tasakaalustatult, nii fakte omandada kui ka nende üle arutleda osata kui ka õpitut ellu viia ja vahepeal puhata.

0 vastukaja: