esmaspäev, veebruar 19, 2018

Olümpiamängud talvel ja suvel

Esimesed olümpiamängud, mida ma jälgisin rohkem kui juhuse tõttu, olid aastal 1988 Calgary taliolümpiamängud. Aga sama aasta suvel Söuli suveolümpiamänge jälgisin veel suurema hoolega. Hilisemad olümpiamängud on olnud kas varasema tegevuse kordamine või on huvi nende vastu olnud väiksem. Praegu on mulle vist taliolümpiamängud tähtsamad kui suveolümpiamängud. Kui ma käin ise suusatamas, mitte ujumas, siis loen ajalehest pigem midagi suusatamise kohta. Eile ütlesin lõunasöögi ajal, et mind suusatamine ei huvita, ma käin suusatamas vahelduse pärast, mind huvitavad rohkem lugemine ja kirjutamine. Aga õhtul lisasin, et suusatamine ja kirjutamine on omavahel seotud, suusatamise ajal ma mõtlengi, mida kirjutada. Täna kirjutan siis teiste inimeste sporditegemisest.

Taliolümpia eelis on vast ka see, et see on väiksem kui suveolümpia ja kui lugeda selle kohta üks artikkel päevas, siis saab ülevaate suuremast protsendist toimunust. Nagu mulle meeldib ka elada Tartus rohkem kui Tallinnas, sest Tartu on väiksem. Olümpiamängudel võib väiksema riigi miinus olla, et tal on vähem häid sportlasi, kes medaleid võidaksid. Aga taliolümpial võib Eestil see miinus võrreldes mõne suure riigiga kaduda ja avalduda hoopis eelis, et me elame külmema kliimaga maal, kus vähemalt enne kliimamuutusi on saanud talialasid rohkem treenida. Aga asjale võib vaadata ka demokraatia seisukohalt. Kui tähtis polegi võit, vaid osavõtt, siis võib öelda, et suveolümpial on osavõtu võimalus rohkematel.

Minu põhiline võistlusala on olnud male ja aeg-ajalt räägitakse, et ka male võiks olla taliolümpia ala. Ja ka Tartu turniiridega on nii, et viimastel aastatel on klubis suvel vaheaeg, nagu oli ka nooremana spordikoolis, talvel on võistlused ja treeningud toimunud. Kuigi suvel käisin maletajatega kahel korral pikemalt spordilaagris. Olümpiamängud ja male on minu jaoks seotud veel niiviisi, et kui ma käisin esimest korda täiskasvanute maleklubis välkturniiri mängimas, siis pühendati see turniir taliolümpiamängudele.

0 vastukaja: