neljapäev, juuli 01, 2021

Sõnadeõppe hooaeg

Ungari keele õpe on aeglaselt edasi läinud, aga viimasel ajal olen püüdnud keeleõpet intensiivistada. Olen varem välja kirjutanud hulga sõnu, millest suurem osa ei ole koos väljakirjutamisega meelde jäänud. Nüüd püian need sõnad ära õppida. Pooltel päevadel kindlal kellaajal tegelen malega ja pooltel sõnade õppimisega. Koolis õpetati, et kirjutage sõnad sõnade vihikusse tabelina välja, katke tabeli üks pool kinni ja püüdke sõnu peast vastata. Hiljem psühholoogia raamatust olen ka lugenud, et kõige tõhusam päheõppimise viis on peast üles ütlemine. Aga sellele tuginedes olen koolis õpitud meetodit täiustanud, et vahepeal ei kata kinni poolt tabelit, vaid panen kinni kogu sõnade tabeli ja kordan peast tabeli mõlemat poolt. Tundub, et nii omandab kiiremini, siis ei seostu sõnad ka nii palju kindla järjekorraga. Vahepeal tuleb küll paberile vaadata, et kontrollida, kas on kinnistatud õigesti. Ülikoolis õppisin tabelina ajaloo daatumeid ja nimesid. Siis ma kogu tabeli sulgemise meetodit ei kasutanud, aga sain ka poole tabeli sulgemisega kursusekaaslastest rohkem stipendiumi. Keele selgeks saamiseks peaks minema millalgi ka sõnade õppimise juurest lausete moodustamisele. Aga praegu on mul eesmärk kõik välja kirjutatud sõnad ära õppida. Ka tähtsamaid grammatika tabeleid võiks peast teada, neid ei olegi palju.

0 vastukaja: