esmaspäev, detsember 18, 2006

Allkirjad sõja vastu

Vähemalt Iraagist Eesti vägede väljatoomise poolt ma allkirja andsin (seda saab teha leheküljel http://kultuur.edu.ee/~tiithe/iraak), sest minu arvates on õudne, kui isegi väike äsja okupatsioonist vabanenud riik läheb teist riiki okupeerima. Teatud Tallinna hoone säilitamise poolt küsiti ka allkirja, aga seda ma ei andnud, sest ei ole seal majas käinud. Need, kes andsid hoone kaitseks, ei taha jälle anda vägede kojutoomise poolt. Nende argumendid on: 1) See oleks nagu tapmise poolelijätmine. 2) Sõdurid on seal vabatahtlikult. 3) Tegemist on rahuvalvajatega. Inimese tapmisega on minu teada nii, et see on suurem kuritegu kui kehavigastuste tekitamine. Kuigi sõdurid võisid minna Iraaki vabatahtlikult, ei ole nende sinnaminek vabatahtlik nende jaoks, kes neid vihkavad. Rahuvalvajate asemel tundub tegemist olevat ühe sõdiva poolega.

0 vastukaja: