laupäev, september 09, 2023

Mäluharjutusi

1) meenutage ajaloosündmusi, mille kirjelduses esineb a täht;
2) meenutage viisijuppe, mille sõnades esineb e täht;
3) meenutage pilte, mille nimetuses esineb i täht;
4) meenutage sõnu, mille koosseisus esinevad nii o kui ka r täht;
5) meenutage isikuid, kelle nimes esineb u täht.
Enne meenutamise algust võib määrata kindlaks arvu, mitu vastust ühele küsimusele anda.

0 vastukaja: