Kolmapäev, juuli 27, 2005

Tänasest lehest

Tänases "Postimehes" kirjutab üks ajakirjanik, et tema ei saa blogiinimestest aru, miks nad suuliselt ei räägi ja inimestele silma ei vaata. See ajaleheartikkel on ju samasugune tekst kui internetti kirjutamine. Miks ajakirjanik selle siis kirjutas? Et raha saada? Aga mina lugemise eest ei saa raha, ometi loen, sest hoolimata erimeelsustest pakub huvi. Võibolla siis mõni minu tekst pakub ka huvi kellelegi, keda ma füüsiliselt ei kohta? Või pakub mulle tulevikus endale huvi, samal ajal kui enda häält lindilt kuulda ei taha? Pealegi mulle ei meeldi eriti inimestele silma vaadata. Mul on imelik kuulda raadiost rohkeid laule kelegi silmade ülistamiseks. Üks skisofreeniat põdev psühholoog kirjutas, et tema haiguse puhul on soovimatus silma vaadata tüüpiline, kuna haigel inimesel takistab see vestluskaaslase jutu jälgimist. Inimene võib ju ise valida, mida ta kui paju vaatab või vaatamata jätab, mitte ei pea kelegi eelarvamuste tõttu endale kannatusi valmistama. Mina tundsin üheksanda klassi lõpus, et ei taha enam tänaval vastu tulevatele inimestele otsa vaadata, sest vastik oli mõelda, et nad võivad arvata, et pilgutan neile silma. Tõnis Paltsiga arvatavasti nii ei ole, aga tal on õigus teha endale poliitikuna reklaami ka siis, kui ajaleht ei saa iga päev tema artikleid avaldada või ei taha seda ühel päeval enam üldse teha.