reede, jaanuar 27, 2023

Teine Oleski esitlus

Aastal 2009 osalesin Peeter Oleski artiklikogu esitlusel ja täna esitleti raamatut "Meie Peeter. Lugusid, mälestusi, mõtteid", mis anti välja tema mälestuseks. Ürituse ametliku osa avas Mart Jagomägi, kes rääkis ürituse päevakorrast ja andis ka hiljem kõnelejatele järjekorras sõna. Tiit Hennoste rääkis raamatu saamisloost. Peeter Oleski peiedel oli peetud palju kõnesid ja sellest oli tekkinud mõte koostada ka vastavasisuline raamat. Kuigi autoritel oli raskusi tähtaegadest kinni pidamisega, kogunes materjali rohkem kui raamatusse mahub, nii et käsikirja tuli lühendada. Rein Veidemann rääkis oma kokkupuudetest Peeter Oleskiga alates sellest ajast, kui Olesk oli üliõpilane. Olesk olnud andekas üliõpilane, kelle kuulsus käis tema ees. Kui Veidemann ja Olesk koos mööda linna kõndisid, oli Oleski samm kiirem ja jutt pikem. Toomas Vilosius rääkis, et ta on Oleskiga kokku puutunud ka poliitikas, aga poliitikast ei taha ta täna rääkida, sest seda on praegu ühiskonnas liiga palju. Ta rääkinud Oleskiga kõigil teemadel. Teemade kohta näidete toomiseks luges ta ette Oleski kirjutatud elektronkirju. Janika Kronberg rääkis, et tavaliselt nõutakse raamatult nimeregistrit, aga sellel raamatul seda ei ole. See olevat õige otsus, sest raamatu peategelane on Peeter Olesk, aga nimeregistrist hakkaks lugejad enda nime otsima, selle raamatu puhul on õigem lugeda seda järjest. Ka Toomas Kiho arvas, et raamatut on õige lugeda järjest. Raamatul on küll sisukord, aga parem oleks mitte ka sisukorrast huvitavamaid peatükke otsida. Kuid Kiho leidis, et nimeregister võiks olemas olla, üllatusena sai see eraldi trükisena trükitud ja järgnevalt seda kohalviibijatele jagati. Sirje Olesk rääkis, et Peeter Oleskil oli elu jooksul palju erinevaid sõpru. Sõbrad käisid tal külas ja Peeter Olesk tegi neile ise süia. Temaga oli lõbus koos elada. Järgnes söömise ja jutuajamise osa, pärast seda võisid soovijad veel kõnesid pidada, aga ma ei jäänud ootama, kas neid tuleb.

0 vastukaja: