reede, oktoober 20, 2017

Kaardimäng pööningul

Olin koos kahe poisiga pööningul ja hakkasime kaarte mängima. Võtsin enda kätte kolmandiku kaardipakist. Küsisin, kas korraga tuli ära jagada terve pakk või osa pakist. Poisid vastasid, et terve pakk. Mul olid kaardid käes läbisegi. Vanasti isa oli õpetanud, et need tuleb panna masti järgi järjekorda. Aga nii oleks võinud teised aru saada, mis kaardid mul käes on. Kaalusin, kas mitte panna kaarte siiski masti järgi. Minu lemmikmast oli risti, aga pärast selle väljavalimist oli õpetatud, et risti on kõige nõrgem mast ja poti kõige tugevam, seetõttu tulevat panna poti kõige paremale ja risti kõige vasakule. Aga mõtlesin, et paneks poti ja risti siiski kõrvuti, mõlemad on mustad mastid. Küsisin poistelt, kas meil mängus trump ka on. Selgus, et trumbiks oli ärtu. Algul käisin välja kahelisi kaarte, andes tihisid teistele. Siis mõtlesin, et nüüd hakkan ise tihisid võtma. Mul olid nii ärtu äss, kuningas kui ka emand, nendega pidi tulema kolm kindlat tihi. Käisin kõigepealt välja ärtu emanda. Aga üks poiss võttis selle ärtu ässaga ära. Ütlesin, et selgub, et pakis on sama kaarti rohkem kui üks, mul on ka ärtu äss. Poisid ütlesid, et tuleb lugeda, mis kaardile on kirjutatud. Minu ärtu äss oli tihedas kirjas täis kirjutatud. Üks poiss uuris seda ja ütles, et see kaart on mõeldud kasutamiseks arvutimängus. Mul kukkus osa kaarte kahes suunas käest maha, nii et teised mängijad võisid näha, mis kaarte mul on. Kui tahtsin neid uuesti maast üles korjata, leidsin neid ainult ühest suunast.

neljapäev, oktoober 19, 2017

Tõlgenduse tulemus

Klaus hakkas tegema kõhulihaste harjutust, nii et lihased klõbisesid. Ütlesin, et osav küll, aga mulle see ikkagi ei meeldi. Läksin taha tuppa. Mõtlesin, et nagu unenägusid, nii saab tõlgendada ka inimesi. Ainult et mõlemal juhul sõltub tõlgendus sellest, mida näha tahetakse.

kolmapäev, oktoober 18, 2017

Tükk küljest

Läksin mullahunnikute peale. Aga seal töötasid suured masinad, millele ei tohtinud ette jääda. Öeldi, et Kanada küljest võib lõigata ühe tüki, sest see on küll Kanada osa, aga mitte ühegi tema provintsi osa. Kuid kui seda oli tehtud, siis teatati välismaalt, et kui raamatupood saadetud raamatul sildi küljest rebis, siis seda raamatut rohkem müüki ei saadeta, vaid ainult vaatamiseks.

*
Tribüünidel istusid sportlased eespool ridades. Läksin ka sinna. Krister hakkas saali ees kõnet pidama. Vaatasin korraks tema poole, siis pöörasin pilgu ära.

teisipäev, oktoober 17, 2017

"Eesti Postimehe" malenurk

Ajalehes "Eesti Postimees" ilmus vana kalendri järgi 18. juunil 1905 tundub, et järjekorras esimene malenurk. Seal kirjutatakse muuhulgas:

"Meie teeme omale ülesandeks male sõpru ajapikku mitmesuguste ülesannetega ja mängudega tutvustada. Selle juures võtame kõik tarvilikud nimetused ja sõnad Grenzsteini "Male-õpetusest," et mitte malekeeles lahkuminekut ei tuleks. Ainult ühes asjas peame A. Grenzsteiniga lahku minema. Kuna Grenzstein maleruudud eestikeelsest aabitsast võetud tähtedega tähendab, ei taha meie ladinakeelsest tähestikust mitte lahkuda ja nimelt sellepärast, et meie muidu kõigist teistest rahvastest lahku läheksime."

Raamat "Male Eestis" selgitab, et Grenzstein kasutas malelaual tähti a, b, d, e, g, h, i ja k. Sest c ja f on võõrtähed. Võibolla on arutatud ka, kas kasutada ladina või gooti kirja. Grenzstein on kirjutanud, et ladina tähtedest on kergem aru saada kui gooti tähtedest, aga tema ajaleht jäi võibolla majanduslikel põhjustel siiski gooti kirja juurde. Sarnast teemat on arutatud arvatavasti ka Venemaal. Venelastel on oma tähestik, aga mõne koha peal nad kasutavad ladina tähti, sealhulgas malelaua ruutude tähistamiseks. Meil tuli matemaatikatunnis osata kirjutada mõnda kreeka tähte.

On väidetud, et Nõukogude Liidus oli male populaarne sellepärast, et valitses diktatuur ja inimesed ei saanud muudes küsimustes vabalt mõtteid väljendada. Seda seost kõigutab veidi, kui Vene keisririigis hakkas uus malerubriik ilmuma aastal 1905, mis oli revolutsiooniaasta, kui vabadus tundus suurenevat.

Grenzstein oli juba varem Eestist lahkunud, tundes, et siin teda ei mõisteta. Aga kui tema terminoloogia tegi alles võidukäiku, siis see kinnitab, et selline sisetunne ei olnud tal täielikult tegelikkusega kooskõlas.

esmaspäev, oktoober 16, 2017

Sissepiiratud maja

Olime müüri juures. Ütlesin, et mina sellelt alla ei hüppa. Aga järgmisel hetkel olin all. Ütlesin, et ma ei hüpanud, vaid astusin. Läksime ühte majja. Seal olid osad ühes toas ja meie viibisime selle kõrval suuremas ruumis. Läbi ukse oli natuke kuulda, mida toas tehti. Selle mõjul meie pool ust ka lauldi. Äkki hüüti, et saabus politsei. Selle peale hakkasid inimesed jooksma. Püüti põgeneda, ja kui see ei õnnestunud, siis politseiga võidelda. Mina istusin rahulikult oma kohal edasi. Mõned istusid minu kõrval. Siis üks ringijooksja ütles, et me ei tohi võitluseta alistuda, me peame ennast põlema panema. Selle peale läksin sinna majja tagasi, kust ma tulnud olin. Seal nägin inimesi, kelle vastu teised inimesed mind ässitanud olid, aga kelle vastu ma omavahel olles ei olnud. Ütlesin neile, et seal majas, kus ma vahepeal olin, ma varem üldse ei käinud, ja kui ma esimest korda läksin, siis taheti, et ma ennast põlema paneks.

pühapäev, oktoober 15, 2017

Vahur Made

Nekroloogi järgi pärast rasket haigust, aga minu jaoks siiski ootamatult noorelt on lahkunud minu õppejõud Vahur Made. Olen kuulanud kolme tema loengukursust.

Esimene loengukursus oli ülikooli esimesel õppeaastal, see oli rahvusvahelistest organisatsioonidest. Seal räägiti võimalikult paljudest rahvusvahelistest organisatsioonidest. Pidime lugema ka selleteemalist raamatut. Raamatus äratas tähelepanu, et sellesse oli märgitud ühe kursusekaaslase nimi, kes oli raamatut küljendanud. Küljendajaid kõigisse raamatutesse ei märgita, aga kui seda on teinud mõni noorem inimene, siis on vahel märgitud.

Lähiajaloo ülemastmes luges Made loengukursust Euroopa integratsiooni ajaloost, seal oli juttu peamiselt Euroopa Liidust ja selle eelkäijatest. Loengud kestsid sügisest kevadeni, aga esimesel poolaastal ma neid ei kuulanud, sest kahe loengu ajad kattusid. Eksamil sain küsimuseks tühja tooli kriisi. Pärast olen mõelnud, et see võis olla seotud sellega, et minu tool oli pooltes loengutes tühi. Aga paljundasin endale laenatud konspekti ja sain eksamiks õpitud.

Olin Eesti Euroopa Liitu astumise vastu ja lootsin selle ära hoida. Aga kartsin, et kui ma sel teemal liiga vara sõna võtan, siis see võib mõjutada selle eksami hinnet. Made loengus siiski otsest europropagandat ei teinud. Ta nimetas ka ühisrahale ülemineku võimalikke miinuseid ja ironiseeris poliitikute üle, kes püiavad jätta muljet, nagu nad oleksid kõigi Euroopa Liidu ühiste õigusaktide sisuga kursis.

Euroopa integratsioonist räägiti ka Kasekampi valikkursuses. Kahe õppejõu loengute erinevus oli, et Made pidas monoloogi, aga Kasekamp viis loenguid läbi seminari vormis ja algatas diskussiooni teemal, kas Euroopa Liitu peaks astuma või mitte. Tema loengus pandi ka hääletusele, kas Eesti peaks alustama liitumisläbirääkimisi. Rahvahääletusel oli hääletamine salajane, aga loengus avalik.

Kolmas Made loengukursus, mida kuulasin, oli Teise maailmasõja järgsest ajaloost. See oli vist noorematele aastakäikudele kohustuslik, aga mulle mitte, sest olin teinud juba sarnasel teemal Jaansoni eksami. Aga selle Made loengukusrsuse kuulamine osutus kasulikuks magistrieksamil. Seal küsiti mult Teise maailmasõja järgset Pariisi konverentsi, millest poleks nagu eksamiks loetud raamatutes juttu olnud, aga Made bakalaureuseõppe konspekti põhjal sain selle küsimuse vastatud.

Madel oli hea huumorimeel. Kongo kriis võib tagantjärele mõeldes olla kole asi, aga Made rääkis sellest kahes loengukursuses nii, et tundus lõbus. Teisel korral ütles ta, et Kongo kriis on tõeline ajaloolase maiuspala. Kolmandast maailmast rääkides ütles ta veel, et kõige tõhusam massihävitusrelv on matšeete, mille iga külasepp valmis teeb. Aga Made oli ka üks varasemaid eestlasi, kes ütles, et neeger öelda pole viisakas, seepärast ta kasutab teist sõna. Kuigi seegi oli võibolla huumoriga öeldud.

Vahel teeb loengu meeldejäävaks, kui loengupidaja eksib. Made loengutest tuleb mulle meelde kaks faktiviga. Ühel korral eksis ta Stalini surmakuupäevaga. See oli kuupäev, mida oli minu ülikooli sisseastumiseksamil küsitud, ka loengus üks üliõpilane parandas. Made vastas, et väga hea, kui nii tähelepanelikult kuulatakse. Teisel korral läksid tal segi Iisraeli poliitikud Shimon Peres ja Yitzhak Rabin. Tol korral keegi ei parandanud. Mul oli kahtlus, et see on eksitus, aga mõtlesin, et võibolla ma ise eksin, kuni olin kodus üle kontrollinud. Kaks viga kolme loengukursuse kohta ei ole väga palju.

Made kirjutas kunagi sageli ka ajalehes. Palju ma tema artiklitest ei mäleta, peale selle, et tema poliitilised seisukohad tundusid minu omadest erinevad. Seetõttu olin üllatunud, kui sain nekroloogist teada, et ta oli ka Eesti Kongressi saadik. Vaatasin raamatust järele, et ta valiti sinna esimese kursuse ajalooüliõpilasena. Erakondlikku kuuluvust tema nime taha märgitud ei ole.

Järjest Tallinnas

Pidin minema koos emaga Tallinnasse. Ütlesin, et võibolla ma ei lähegi. Ema vastas, et siis tema ka ei lähe. Mina siiski läksin. Tagasi sõitma hakates ei leidnud ma pileti ostmiseks täpset raha. Kodus ema pahandas, et ma rikkusin lubadust temaga koos Tallinnasse minna. Enda meelest olin ma seal käinud, ema jättis ise tulemata. Täpset raha polnud ma kaasa võtnud sellepärast, et enne väljumist oli asjade pakkimisega kiireks läinud. Järgmisel päeval läksin koos isaga uuesti Tallinnasse. Mul oli meeles, mis bussiga tuleb seal mis peatusesse sõita, aga mulle näidati kergemat viisi, kuidas soovitud kohta jõuda. Läksime jälle sama tüdruku ukse taha, kus olime käinud eelmisel päeval. Aga teda polnud täna kodus. Hakkasime mööda koridori majast välja kõndima, koridoris tuli vastu üks teine tüdruk.

laupäev, oktoober 14, 2017

Taimede keel

Mõnes ilukirjandusteoses on olnud juttu sellest, kuidas mõni tegelane saab selgeks loomade või lindude keele. Aga teadlased on avastanud, et ka taimedel on keel. Kui puud ähvardab oht, teatavat ta sellest lõhna abil teistele puudele. Kas keel pole seegi, kui öeldakse õite abil putukatele, et tulge tolmeldama? Veel maha saetud puu räägib, öeldes inimesele, et tule ja loe mu kännult aastarõngaid, ma olen kogu elu päevikut pidanud.

Hea korter

Mõtlesin, et mulle meeldib mu praegune kodu. Ma oleks saanud mujale kolida, aga ma ei tahtnud. Eriti meeldis mulle mu enda tuba. Kui korter oleks olnud ainult ühetoaline, oleks minu tuba mulle ikkagi meeldinud. Mulle meeldis selle toa mööbel. Kui ma oleksin kuskile mujale kolinud, ei oleks seal olnud sellist mööblit.

*
Magasin oma voodis. Märkasin, et mul on midagi ümber kaela. Hakkasin seda ära võtma. Aga läbi une võisid liigutused valesti välja tulla.