pühapäev, mai 20, 2018

Pallimäng toas

Olin alustamas uue väitekirja kirjutamist. Algul mõtlesin, et loen enne eelmise jaoks kirjutatu uuesti läbi. Siis mõtlesin, et parem on lugeda ainult selliseid asju, mida ma varem lugenud ei ole, siis tulevad vana ja uus väitekiri erinevamad.

*
Algas sõda. Linna kohal lendasid pommituslennukid. Mõtlesin, et mingis vanuses võib sõda põnev tunduda, aga enam mitte. Noorematele, kellele see tundub põnev, ei tule pähe võimalus, et ise võib ka surma saada. Vaatasin, et vaenlased on suhteliselt heatahtlikud, sest teatrile nad pomme ei visanud.

*
Mängisime vendadega toas palli. Mõtlesin, et mul jäävad mõned asjad hästi meelde, aga pallimängu liigutused mitte. Peaks laskma teistel pärast mängu lõppu neist liigutustest jutustada, siis näeks, kas neil on meeles. Väravateks olid uksed. Lõin vastaste väravale peale, aga pall läks ukseaugust paremalt mööda ja põrkas tagasi. Lõin uuesti peale, aga nüüd läks vasakult mööda. Vastane lõi peale minu väravale ja vaatasin, et seda lööki ma ära ei kaitse, sest pall veeres minust mööda. Aga pall peatus enne kui ta põrandal oleva joone ületas. Ütlesin, et väravat ei olnud. Lõin ise peale ja nüüd sain vastase väravasse sisse.

*
Klaus küsis, kas meil on üks malelaud Peedul. Vastasin, et on küll. Lisasin, et üks malelaud varastati sealt ära, viisime sinna uue ja nüüd võidakse see ka varastada. Varastatud karbis olid olnud kahe komplekti nupud segamini.

laupäev, mai 19, 2018

Istumisharjumused

Kohtusin ühes lauas ühe kursuseõega. Ta ütles, et pani ülikooli ajal tähele, et ma istusin kogu aeg taga pingis. Vaidlesin vastu, et ma istusin ees ja taga kordamööda. Hiljem istusin ma küll ainult taga, aga mitte viimases, vaid eelviimases pingis.

*
Ütlesin ühele naisele, et kui me peaksime abielluma, siis me hakkame erinevates tubades elama. See oli esimene kord, kui ma kellelegi abiellumise võimalust nimetasin. Olin ühes teises majas. Aknast oli näha, et kaks rästikut ründasid väikest last. Üks mees läks majast välja ning tappis ühe rästiku, seejärel väljusin mina ja tapsin mitme hoobiga teise. Rästik pärast tapmist veel liigutas. Raamat jätkus nii, et öeldi, et rästiku tapmise tõttu hakkas naistegelane meestegelast kõrgemalt hindama ja nad abiellusidki. Lisati meestegelase iseloomustus, et temasugusega abiellumine oli muidu vähetõenäoline. Mul tekkis hirm, et kui ma kunagi veel rästikuga kohtun, siis järgmine kord ma ei pruugi nii kergesti pääseda.

reede, mai 18, 2018

Võrdsuseigatsus

V-K-O-O-R-V-L-R
1. d4 c6 2. Rd3 Ob6 3. c3 f5 4. Of4+ d6 5. Ob3 Oe6 6. Rg3 Ob3 7. ab Lb3 8. Rf5 Vf5 0:1. Valge mõtles 3 minutit ja must sama palju.

Sarnane kassett

Oskar Luts pani ajalehte kuulutuse, et ta annab kodus raha eest nõu. Ta lisas, et kui kedagi häirib, et ta nägu punetab, siis ärgu seda vaadaku. Mõtlesin, et õige, Luts on elukutselt kirjanik, aga raha teenib nõuandjana.

*
Olin õues ja vaatasin, millised suusad sinna on vedelema jäetud. Need olid sinna jätnud vist meie pere liikmed, võisin nende suuskadega sõitma minna.

*
Oli inglise keele tund. Õpetaja nägi minu vihikust, et mul on varasema korra kodune töö tegemata. Ütlesin, et tegin selle teise vihikusse. Aga kui teise vihiku võtsin, siis seda seal ka ei olnud. Leidsin selle kolmandast vihikust.

*
Ühed naised ütlesid, et mehed kannavad kogu aeg bikiine. Mõtlesin, et tegelikult kannavad vist hoopis naised bikiine. Olime ühel peol. Tahtsin uut kassetti mängima panna. Arvati, et see on sama kassett, mille ma juba ükskord panin. Vastasin, et see on aasta 1990 oma küll, aastaarv klapib, aga see pole see. Osad laulud võivad kattuda, aga kõik mitte. Kassetil lauldi:

Ma annan ootuse
ja siis sust loobun.

neljapäev, mai 17, 2018

Populaarteaduslikest ajakirjadest

„Zagadki Istorii“ 14/2018

1. President Fujimori

Kirjutatakse Peruu endisest jaapani päritolu presidendist Fujimorist. Ei näinud ühtegi lauset selle kohta, et jaapanlased on Ameerika põliselanike indiaanlastega samast põhirassist. Indiaanlased võiksid olla sellise presidendi poolt rohkem. Teine võimalus, et ta liigitatakse samasuguseks sisserändajaks või veel hilisemaks sisserändajaks kui hispaanlased. Fujimori oli Peruu president kaks ametiaega ja hakkas siis taotlema seaduse muutmist, et saaks veel kandideerida. Selle asemel pidi ta aga riigist põgenema. Võimule saades paistis ta silma maffia vastu võitlemisega, aga nüüd süüdistati tema lähikondlasi ennast maffiasidemetes. Otsisin teisest kohast uuesti välja, et Fujimori oli Peruu president aastatel 1990–2000.

2. Volga-Doni kanal

Venemaal ühendab Volga ja Doni jõge kanal. Selle kaevamise mõte tekkis mitusada aastat tagasi, kui ala kuulus veel türklastele, aga kanal sai valmis Stalini aja lõpupoole. Kanali äärde püstitati suur Stalini ausammas. Hruštšovi aja lõpupoole võeti see maha. Mõtlesin, et seega on olnud terve hulka ausammaste mahavõtmise laineid: 1) Nõukogude võimu eelsete sammaste, 2) Stalini sammaste ja 3) Lenini omade. Jõgede vahele on kanaleid kaevatud, samal ajal jõgedele laevaliiklust takistavaid tamme ehitatud. Laevale saavat küll tekitada tammist möödumise võimaluse, aga kas tammi olemasolu ei mõju juba laevasõidu isu vähendavalt?

3. Suur rahvasterändamine

Ajakirja järgi Rooma keisririigi ajal Euroopa kliima jahenes ja see pannud rahvaid Euroopa põhjaosast lõunaosasse tungima. Ma mäletan, et varem olen lugenud, nagu oleks rahvasterändamine alanud sellest, et hunnid liikusid idast läände, pannes enda ees liikuma ka teised rahvad. Ajakirja järgi võis mõni germaanlasteks peetud rahvas olla tegelikult keldi rahvas. Mõtlesin, et araablaste Araabia poolsaarelt väljatungi ühe seletusena on nimetatud islami teket, aga kui roomlased võtsid vastu ristiusu, siis esilagu ei kaasnenud sellega nende väljatung, vaid teiste rahvaste sissetung. Kui rännete põhjusi otsida kliimamuutustest, siis praegu oodatakse seoses uute kliimamuutustega inimeste lõunast põhja rändamist. Pooluste lähedaste alade miinusena on nimetatud osooniauke.

„Ajalugu“ 26/2017

1. Oktoobripööre

Olen kirjutanud, et kommunistid on kujutanud Oktoobripöörde ohvrite arvu väiksemana kui kommunistide vastased, aga selle ajakirja järgi kujutasid võitlust suuremana just kommunistid ise. Kas ajakiri eksib? Lapsepõlves lugesin tõesti esimest korda ühe Tallinna ajalehe väliskommentaatori artiklist, et Oktoobrirevolutsioon oli väiksem pööre kui Nõukogude ajal räägitud, aga Palametsa punasest ajalooõpikust mäletan, et kirjutati, et ristleja Aurora tulistas paukpadrunitega, et mitte Talvepaleed rikkuda. Paukude arv ja pihtasaanute arv võivad veel erineda.

2. Viikingid

Kirjutatakse, kuidas viikingid austasid samaaegselt oma vanu polüteistlikke jumalaid ja uut ristisusu oma. Polüteistlikul usul on ilmselt kergem uut jumalat omaks võtta, nagu on räägitud ka India kohta. Kuskil on olnud juttu, et ristiusule üleminek olevat muutnud viikingid rahumeelsemaks. Võibolla muutus siiski pigem see, kelle vastu võideldi. Eesti ala tulid taanlased ja rootslased oma valduste külge liitma alles pärast ristiusu vastuvõtmist.

„Imeline ajalugu“ 2/2018

1. Rooma-Pärsia suhted

Kirjutatakse, et algul oli kahe riigi vahelises võitluses pealetungiv pool Rooma, kuid hilisemal perioodil Pärsia. Nagu Süürias on tänapäeval keemiarelva kasutatud, nii tehtud seda samal alal juba antiikajal. Elevanti kasutati sõjas peale lahingu ka hirmutamisel. Kirjutaja on mures, et praeguse sõjategevuse tõttu võivad arheoloogiamälestised hävida. Aga osa arheoloogiamälestisi on ise samuti sõjateemalised.

2. Maksud

Kirjutatakse, milliseid maksusid on valitsejad välja mõelnud ja kuidas inimesed on püüdnud maksudest kõrvale hiilida. Ühe maksu illustratsiooniks on joonistatud pilt, kuidas vanad roomlased istuvad pottidel püksid ripakil. Ühest teleteatri etendusest mäletan väidet, et pükse kandsid germaanlased, mitte roomlased. Osad inimesed on ilmselt siiski maksude maksmise üle uhked, kui otsitakse võimalusi ka muuks heategevuseks.

Paberite järjekord

Andsin ühes blogisissekandes mitu linki muudele võrgulehekülgedele. Sissekannet vaadati mitmest välisriigist. Tahtsin eestlastele soovitada, et nad ei läheks inglise keelele üle, välismaalased oskavad eesti keelt lugeda küll.

*
Lugesin ühte entsüklopeedia köidet. Olin umbes keskkohas. Mõtlesin, et kui ma loen kiirkorras entsüklopeedia läbi, siis ma saan sama pealiskaudse mulje kui ükskord Suitsu kogutud luuletusi kiirkorras läbi lugedes. Aga mingi mulje ma tol korral ikkagi sain, nägin vähemalt, milline on Suitsu luuletuste rütm.

*
Tõnu vaatas mu sahtli sisu. Olin sinna kogunud malepartiide ajaleheväljalõikeid ja ümberikirjutusi. Ütlesin Tõnule, et nende järjekorda ei tohi muuta, sest ma pole pannud kirja esimesi käike, vaid variandi esimese käigu. Oli küll juhtunud et ma neid vaadates polnud ise õiget järjekorda taastada viitsinud, vaid olin pannud mõne paberi kausta tagasi suvalisse kohta.

*
Olime Linnuonul külas. Meenutasin Linnuonule, et ükskord laenas ta meile raamatut "Must Kapten". Pidu sai läbi. Üks abielupaar oli enne meid lahkunud. Ema rääkis, et sellele abielupaarile ei meeldinud, et me nii suure perega peole tulime, mida näitab see, et nad otsustasid, et järgmisel suvel nad enam siinkandis ei ela.

kolmapäev, mai 16, 2018

Partiihuvilised

Liikusin unes ringi. Vend ajas mind taga, aga ei saanud kätte, sest ma lihtsalt ei jooksnud eest, vaid mõtlesin ennast ühe hetkega teise kohta. Henn tahtis ühte lampi põlema panna, aga see ei süttinud, seetõttu läks ta seda emale ütlema. Mul ei olnud ka alati unenägudes lampide süütamine õnnestunud, aga kui ma täna wc tuld proovisin, siis see süttis. Minu heal liikumisoskusel oli ka halvem külg, et wc-s ma ei osanud põrandale astuda, vaid hõljusin poti kohal. Mõtlesin, et unenäos wc-s käimine võib tähendada ärkvel olles voodi märjaks saamist. Lähenes aeg ärgata ja seetõttu minu liikumisoskus vähenes. Lamasin nüüd voodis. Keerasin palju ringi ja voodi ragises.

*
Üks väike pood oli vahepeal remondi tõttu suletud, aga nüüd jälle lahti. Mõtlesin, et lähen ja ostan sealt ühe kindla nimega kooki. See oli populaarne nimetus.

*
Olin Paide tagatoas. Hakkasin uuesti "Karupoeg Puhhi" lugema. Eelmine kord oli see mulle ette loetud, kui olin olnud väike laps. Nüüd nägin, et raamat oli keerulisem kui ma varem olin arvanud. Lugemise ajal hoidsin karupoeg Puhhi ennast käes.

*
Algas üks üritus. Ema rääkis, et siia tuleb täna jälle inimene, kes oli eelmisel üritusel lugenud ette ähvardusena mõjuvaid luuletusi. Mina oletasin, et võibolla ta ei tahtnud ähvardada, vaid luges lihtsalt seda, mida autor kirjutanud oli. Istusime peolauda. Minu kõrvale istusid maletajad, kes tahtsid näha minu võidupartiisid Olde vastu. Olin Oldega mitu korda mänginud, neist kahel korral oli võita õnnestunud. Mõtlesin, et see võidupartii ei olnudki nii hea, sest ülekaal kaldus minu kasuks alles lõppmängus. Olde oli arvanud, et ta võidab selle mängu. Võibolla sellepärast, et tal oli oda pikal diagonaalil, kuigi see tulistas teist tiiba, mis oli nuppudest tühi. Millalgi pidid hakkama tulema käigud, kui ma hakkasin vankritega vastase nuppude vahelt läbi trügima, aga millegipärast ei olnud vankreid enam laual. Tänase vaatamise lõpus ütlesin, et ma lõppu ei jälginudki. Selline ütlus ei tundunud teistele ilmselt väga sõbralik, aga oli mulle iseloomulik, nad ehk olid sellega harjunud.

*
Särgava pani lauale hunniku pabereid ja ütles, et ma võin neid vaadata. Paberitel olid fotod, mis ei olnud väga ilusad. Nii mõnelgi fotol olid naised rinnahoidjate väel. Üks neist surus ennast vastu teist inimest. Leidsin paberite vahelt täidetud vahvli ja proovisin seda süia. Selline toit oli mulle muidu maitsenud, aga tänase puhul tundus, et see on võibolla juba natuke vanaks läinud. Lauale pandi ka väikseid ananassi tükikesi. Sellise asja peale oli laua ümber kohe palju inimesi. Aga vaatasin, et millegipärast nad ikkagi ei söö.

*
Ühes ruumis lõppes minu sünnipäeva maleturniir. Hakkasin ruumist lahkuma, aga siis läksin tagasi ja küsisin täna kohtunikuks olevalt kursusekaaslaselt M. Liinevilt, kas ma medalit ei pidanud saama, kui ma olin nii kõrgel kohal. Varem olin võitnud ühe medali ja vahepeal olin rääkinud, et hea, kui neid kodus liiga palju ei ole. Täna oli kohtade jagamine, aga kohtunik ütles, et sünnipäeva puhul annab ta medali mulle. Tavaliselt oli kohtunik Peebo, kes kohtade jagamise korral eelistas seda, kes on vanem.

teisipäev, mai 15, 2018

Ravivõte

Mees, keda nimetati maailma parimaks klaverimängijaks, hakkas klaverit mängima. Ta mängis hästi kiiresti ja mälu järgi. Üks teine mees aitas teda ja vajutas klaveri parempoolseid klahve. Kui lugu läbi sai, siis plaksutasin kiiresti ja kõvasti. Krister ütles, et see oli Tšaikovski teos.

*
Vannitoas jäi kaks kraani jooksma, neid ei olnud võimalik sulgeda. See tähendas, et vanaisal oli tervis läbi. Keerasin kraanid veel rohkem lahti ja seejärel kinni. Nüüd jäi vesi seisma. Tänu sellele võttele hakkas vanaisa tervis paranema. Ta tuli teadvusele. Ütlesin seda teistele. Vanaisa tõusis lamamast üles, aga siis kukkus maha ja lõi kukla ära. Ütlesin ka seda teistele. Kandsin vanaisa vannitoast välja ja siis läksime sinna tagasi. Ütlesin, et vannitoas on E. Jansen, ma ise hästi ei näe. Vanaisal oli Janseniga kohtumise üle hea meel, aga vannituppa jõudes ütles ta, et Jansenit seal ei ole. Vastasin, et enne oli. Vanaisa palus, et teda Maaja juurde viidaks. Ka Maaja oli siin korteris, otsisin ta üles.

esmaspäev, mai 14, 2018

Aastavahetuse voorud

Leidsin Vihmandi prillid. Hakkasin teda otsima, et need talle tagasi anda. Läksin poe tagaukse juurde ja nägin, et Vihmand oli sinna ka naljasildi riputanud. Me olime vendadega ka ükskord metsa naljasõnumeid jätnud. Kui Vihmandiga kohtusin, siis küsisin, kas ta sai prillid kätte. Ta vastas, et ta hankis uued prillid, sest eelmised olid kulunud. Mõtlesin, et tal on ilmselt prillidele kõrgemad nõudmised kui minul, ta oskab prille hoida.

*
Vaatasime televiisorit. Mõtlesin, et ma ei vaata saadet lõpuni, sest ma pean vist maleturniirile minema. Maleturniiril toimus iga nädal üks voor, aga aastavahetuse puhul oli võibolla vaheaeg olnud. Karba oli varem enne uut vooru kirja saatnud, aga viimastel nädalatel mitte. Uusi voore polnud kas olnud või oli Karba oma kombest loobunud. Mõtlesin, et üks voor on lubatud turniiril vahele jätta, aga täna pean kohale minema, sest kaks puudutud vooru tähendaks turniirilt kõrvaldamist. Läksin majast välja. Mõtlesin, et ma olen unenägudes vahel terve tee läbi veninud, nii tehes võib enne kohale jõudmist ärgata. Saaks ka tee läbimise vahele jätta ja kujutleda ennast kohe järgmisse majja. Hakkasin siiski teed läbima. Mõtlesin, kas minna kõndides või roomates. Teised inimesed tavaliselt kõndisid, mina olin olnud ainus roomaja. Ma olin varem läinud mõlemat moodi, aga roomates vist ainult unenägudes, seetõttu läksin täna kõndides. Jõudsin maleklassi kohale. Küsisin Reilt, kas täna on teises majas turniiri uus voor. Rei vastas, et see juba käib. Selgus, et ka vahepeal oli üks voor olnud. Ütlesin, et Karba varem saatis kirju, aga enam pole saatnud. Rei tuletas meelde, et enne turniiri algust anti osavõtjatele paber turniiri ajakavaga. Vastasin, et seda ei leia ma enam üles. Mõtlesin, et ma isegi jätsin saate vaatamise pooleli, aga tuleb välja, et väljusin ikkagi liiga hilja. Kui ma nüüd sellele voorule ei jõua, siis ongi turniir minu jaoks lõppenud. Aga ma olen nagunii nii unine, et mängida ei jaksa. Panin pea lauale ja jäin magama.