laupäev, juuni 05, 2021

Budapesti piiramine

Otsisin ungarikeelset dokumentaalfilmi mõne linnaosa kohta, aga leidsin aadressilt https://www.youtube.com/watch?v=8wlz2Y1Xpf0 ajaloofilmi "Budapesti piiramine" Teise maailmasõja kohta. Film on ungari keeles, aga ingliskeelsete subtiitritega. Tähelepanu keskendus subtiitritele ja selle võrra õppisin ungari keelt juurde mitte rohkem, vaid vähem kui ükskeelsetest filmidest. Nii palju sain siiski teada, et 'kapitulatsioon' on ungari keeles 'kapituláció'. Subtiitrite lugemise tõttu panin ka pilti halvemini tähele.

Filmis ei nimetatud Ungari liitu Hitleriga hukatuslikuks, vaid Ungarile kasulikuks, kuna Ungari sai naabermaadelt tagasi ungarlastega asustatud alasid. Aga seda vaid mõneks aastaks. Aastal 1944 tungisid Nõukogude väed Ungarisse. Filmis nimetati Ungarit Saksamaa viimaseks liitlaseks, kuigi ma tean, et Jaapan sõdis kauem kui Saksamaa ja et Põhja-Itaalias loodi Itaalia Sotsiaalne Vabariik, mis sõdis samuti Saksamaa poolel. Hitleri plaani järgi tuli Budapesti kaitsta vaid Doonau ühel kaldal, aga Nõukogude ja Rumeenia väed võtsid piiramisrõngasse kogu linna.

Piiramise alguse poole tähistati Budapestis jõule. Poed suleti, inimestele toitu siiski jagati, aga varud olid väiksed. Nõukogude Liit esitas ultimaatumi, et kui linn ei alistu, siis tehakse midagi veel hullemat, aga ultimaatum lükati tagasi.

Sissepiiratud linnas tegeleti juutide represseerimisega. Filmis kommenteeriti, et Saksa ja Ungari antisemitismi erinevus oli, et Ungari juudid olid riigi põhirahvusega võrreldes rikkamad ja neilt oli rohkem ära võtta. Olen lugenud ka Rumeenia ja Lenini aegse Venemaa juutide ebaproportsionaalselt suure tähtsuse kohta. Ungari kohta meenus, et romaanis "Egeri tähed" jäi 16. sajandil sissepiiratud kindluses ainsana ühegi haavata mustlane. Mustlast kujutati küll võitlusest kõrvale hoidjana.

Filmis saadeti sissepiiratud Budapestile väljast abivägesid, aga need ei jõudnud linnani välja. Võrreldi Budapesti ja Stalingradi lahingut, millest ma olen rohkem kuulnud. Aga Budapesti kohta öeldi, et seal kandnud ka Nõukogude väed suuri kaotusi, sest polevat varem nii suurt ja nii kõrgete hoonetega linna vallutanud.

Lõpuks jätsid kaitsjad siiski Pesti maha ja kaitsesid edasi ainult Budat, lastes vahele jäävad Doonau sillad õhku. Enne linna lõplikku langemist õnnestus osadel kaitsjatel piiramisrõngast välja murda ja metsadesse põgeneda. Aga neid aeti ka seal taga ja tapetud olevat rohkem kui vangi võetud.

0 vastukaja: