pühapäev, detsember 21, 2008

Võimalus rahvahääletusteks

Ühel päeval öeldi teleuudistes, et Euroopa Liidu ühtsus on suurenenud, sest Iirimaal kavatsetakse korraldada uus rahvahääletus küsimuses, milles rahvas juba üks kord otsuse langetas. Justkui oleks öeldud, et Iiri kodanikkond on andnud lubaduse järgmine kord teisiti hääletada. Või tähendab ühtsuse suurenemine seda, et tegelikult on teistegi liimesriikide elanikkond Lissaboni lepingu vastu ja seoses sellega tahavad iirlased oma vastuhäälte protsenti suurendada?

Ma pole kõiki uudiseid jälginud, seepärast pole ma kindel, kas dokumenti nimetatakse endiselt Lissaboni lepinguks. Igatahes mulle saadetud kirjades viidati, et vahepeal on lepingusse parandusi tehtud. Mis linnas parandusi tehti, seda ma ei tea. Ja kui tehti ka teises linnas, siis võibolla lähtutakse siiski sellest, et paragrahvide põhiosa valmis Lissabonis. Või siiski juba enne Lissaboni põhiseadusliku leppe näol. Igatahes kui lepingut on muudetud, siis Riigikogu ratifitseerimisotsus enam ei kehti. Tuleb uuesti ratifitseerida või seekord tagasi lükata. Eelmine kord rahva arvamust ei küsitud, nüüd avaneb võimalus seda veel küsida. Kui Iirimaal rahvahääletuste arvu suurenemine suurendab Euroopa Liidu ühtusust, kas ei oleks ühtsus veel suurem, kui rahvahääletus korraldataks Eestiski?

0 vastukaja: