kolmapäev, november 18, 2020

Vanad raadiosaated

Hiljuti kirjutasin endise raadioajakirjaniku Ivar Trikkeli raamatust. Täna püüdsin otsida üles mõnda tema tehtud raadiosaadet. Raadio koduleheküljel eksitas mind esimesel hetkel otsingukast - vasteid ei tulnud nii palju kui eelmine kord otsides. Siis taipasin, et seal on kaks otsingut - üks uuemate ja teine vanemate saadete jaoks. Aga ma ei leidnud ikkagi täpselt seda, mida ma otsisin. Kuigi panin kirja konkreetse aastaarvu, sain vasteteks läbisegi mitmesuguse aastaarvuga saateid. Algul otsisin sarnaselt loetud raamatule saateid Tšehhoslovakkia kohta, aga sain vasteid, kus ei paistnud Tšehhoslovakkiaga mingit seost olevat.

Lõpuks kuulasin saadet, mis oli küll Trikkeli tehtud, aga hoopis Tartu kohta. See oli esimest korda eetris olnud 25. augustil 1964 ja kandis pealkirja "Mikrofoniga Emajõe linnas". Loetud raamatus tegi Trikkel edasi-tagasi hüppeid ajas ja ruumis. Ka raadiosaates hüpeldi ajas. Osa juttu oli aastal 1964 algava õppeaasta kohta, osa 1944. a. Teise maailmasõja sündmuste kohta, mida saates nimetati Tartu vabastamiseks. Mainiti ka 19. sajandi kultuuritegelasi. Osa juttu oli ajakirjanduslikus stiilis, aga vahele luges näitleja Elvi Koppel ilukirjanduslikke tekste, kehastudes esimese kursuse üliõpilaseks. Kõlanud lauludest olid tuttavad "Kauneim linn on Eestis Tartu" ja ladinakeelne "Gaudeamus", aga lisaks lasti muusikat, mida ma kuulsin kas esimest korda või ei olnud varem meelde jäänud.

Oli näha, et Trikkel ei ole tartlane. Ülikooli astumist nimetati saates tartlaseks saamiseks. Nimetati, milline arv inimesi saab kõnealusel aastal tartlasteks, mõeldes selle all Tartu ülikooli astujate arvu. Sellist varianti ei nimetatud, nagu mina hakkasin hilisemal aastakümnel käima ülikoolis oma kodulinnas. Mul jäid isegi koolitee tänavad samaks, ainult tee jäi lühemaks.

Teise maailmasõja sündmustest rääkides ei mainitud, et Nõukogude Liit Tartut pommitas, vaid esimesel hetkel jäeti mulje, et purustused olid kõik sakslaste tekitatud, edasi räägiti purustustest täpsustamata, kes need tekitas. Mäletatavasti ka loetud raamatus umbes 20 aastat hilisemast ajast rääkis Trikkel vaheldumisi just olevikust ja Teisest maailmasõjast. Saates avaldati lootust, et kõige parem aeg on tulevik, aga peeti tähtsaks ka mineviku tundmist.

0 vastukaja: