pühapäev, september 12, 2021

Masaryk tšehhi vikipeedias

T. G. Masaryk tšehhikeelses vikipeedias aadressil https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk loetuna masintõlkes inglise keelde. Konspektis 28 alajaotust.

Enne eelmise aasta eriolukorda jäi mul raamatukogus lugemas käies pooleli kaks asja, üks neist oli ajakirjanumber ja teine ungarikeelse paberentsüklopeedia artikkel Masaryki kohta, mida lugesin sõnaraamatu ja grammatikatabelitega. Selgeks saamata keeli tõlgib tegelikult tõlkeprogramm paremini kui inimene, kuigi inglise, saksa ja vene keelt eelistan oma peaga tõlkida või lugeda.

Tšehhi president on olnud kirjanik Havel, keda on võrreldud samasse perioodi kuulunud Eesti kirjanikust presidendi Merega. Hiljutised Eesti presidendivalmised võitnud Karist saab võibolla varasema Tšehhoslovakkia presidendi Masarykiga paremini võrrelda, vähemalt on mõlemad ülikooli taustaga.

Varem loetud kirjanduses olid veidi erinevad väited Masaryki vanemate rahvuse või keeleoskuse kohta. Tšehhikeelne vikipeedia teab vast täpsemalt, et Masaryki isa oli slovakk ja ema rääkis saksa keelt paremini kui tšehhi keelt. Varem loetud kirjanduses pole mainitud, aga vikpeedia järgi pole kindel, et Masaryki ametlik isa oli tema bioloogiline isa, kuid perekond on geeniuuringuga kontrollimise keelanud. Masaryki isa omandanud kirjaoskuse alles poja käest. Katoliiklikul maal võib olla kirjaoskamatust rohkem kui Eestis. Masaryk ise lahkunud katoliku kirikust ja liitus ühe protestantlikuga.

Raamatut Venemaa kohta, mille ma tõlkimiseks valisin, nimetatakse vikipeedias Masaryki kõige kuulsamaks. Võibolla see poleks nii kuulus, kui esimene trükk poleks ilmunud saksa keeles, millel on rohkem oskajaid. Artikli alumises osas on Masaryki raamatute nimekiri, millest suurem osa on ilmunud enne Tšehhoslovakkia iseseisvumist. Kahte mälestusteraamatut, mida ma olen lugenud, aga millel Masaryk oli ainult pooleldi autor, ma nimekirjast ei leidnud, kuigi oli üks kolmas mälestusteraamat.

Masaryk oli filosoofiaprofessor. Sel ajal oli tšehhidel ainult üks ülikool, aga Masaryk tegeles ka teise asutamisega, mis avamisel sai tema nime. Elusa inimese järgi asjade nimetamine ei tundu kõige tagasihoidlikum, aga Masaryki tagasihoidlikkust tuuakse artiklis välja sellega, et ta eelistas eelkäijatest odavamaid autosid.

Varem olen lugenud Masaryki karskusest ja vähesest söömisest, vikipeedias seda teemat välja ei tooda, võibolla see ei sobitunud hästi teiste tšehhide alkoholisõprusega. Varem loetud kirjanduses toodi Masaryki tervislike eluviiside hulgas välja ka silmade hoidmiseks vähem lugemist, aga vikipeedia järgi neljandat korda presidendivannet andes ta lihtsalt ei näinud vande teksti paberilt maha lugeda, mäletamata seda tervikuna ka peast ja saades vande antud vaid etteütlemise järgi. Raamat vene filosoofiast näitab, et nooremana on Masaryk lugenud palju, ta ei ole kursis mitte ainult mõtlejate seisukohtadega, vaid ka nende elu jooksul toimunud seisukohtade muutustega.

Varem loetud kirjanduse järgi suutis vaid Masaryki isik tšehhe ja slovakke ühendada, kuid vikipeedia järgi kommunistid ega slovaki rahvuslased Masaryki presidendiks valimise poolt ei hääletanud. Võibolla kõik slovakid ei liigitu slovaki rahvuslasteks. Vikipeedias igal juhul on näidatud, et Masarykile on ausammas püstitatud ka Slovakkias. Konkreetse presidendikandidaadi vastu hääletamine ei pruugi veel tähendada ühisriigi vastu olekut, nagu Enn Tarto kandideeris Tunne Kelami vastu Eesti Komitee esimeheks, aga ei loobunud Eesti Kongressi saadikuvolitustest.

Masaryk valiti Tšehhoslovakkia presidendiks neli korda, üks ametiaeg peale esimese lühema kestis seitse aastat, aga viimasel ametiajal ta astus vanaduse tõttu ennetähtaegselt tagasi. Masaryk kuulunud liberaalsesse tsentrisse, teda kritiseeritud vasakult ja paremalt. Masaryki erakondade nimesid saaks tõlkida samasugusteks, nagu olid Eestis Tõnissoni parteide nimed, ainult vastupidises ajalises järjekorras – Rahvaerakond ja Eduerakond. Austria-Ungari ajal on Masaryk enne noortšehhidega liitumist kuulunud realistide rühmitusse ja ka Tõnisson on nimetanud enda poliitikat realistlikuks.

Masaryki rahvuspoliitika puhul nimetatakse ka Esimese maailmasõja ajal arutusel olnud varianti luua suurem slaavlaste riik, kuhu kuuluksid nii tšehhid kui ka serblased. Tšehhid ja slovakid on mõlemad lääneslaavlased, aga serblased lõunaslaavlased. Muude rahvuste puhul nimetatakse Masaryki toetust juudiriigi loomisele. Nimetatakse ka Masaryki toetust demokraatlike riikide liidule, mille teostumiseks peetakse vikipeedias praegust Euroopa Liitu, aga võibolla tšehhid ületähtsustavad siin Masaryki osa, sest Euroopa integratsioonil on olnud ka teisi soovitajaid.

0 vastukaja: