pühapäev, detsember 05, 2021

Keskmisest sõltumatu hinne

Meile tulid üle tüki aja külla Piret ja Oudekki. Võtsin välja vana kamba vihiku. Oudekki ütles, et tahab endale osta kõige kõrgema kvaliteediga prillid, neid saab Moskvast. Mulle meenus, et tema isal olid samuti Moskvast ostetud prillid. Oudekki ütles, et tema isa iseloomustab töö, töö, töö ja töö.

*
Istusime klassis 307. Antti näitas, millises asendis Reet istub. Klassis käis õpetaja Laats ja midagi kirjutati tahvlile. Lugesin tahvlilt, et mulle pannakse veerandihindeks üks, sest mul ei ole hindeid. Ütlesin, et mina pole süüdi, kui mulle pole hindeid pandud. Laats andis just tagasi kaustiku, millesse ta oli mulle hindeid pannud. Ütlesin, et veerandihindeks ei saa ühte panna, kui kõige madalam välja pandud hinne on kaks ning kaustikusse on just kirjutatud ka hinded neli ja viis. Võibolla pannakse üks sellepärast, et mul ei ole kirjandihindeid, aga mul on kirjandid valmis kirjutatud, kuigi ma pole neid üle andnud, mulle tegelikult meeldib kirjandeid kirjutada. Mõtlesin, et vahel võib juhtuda, et teen kirjandis nii palju keelevigu, et hindeks tuleb ikkagi kaks. Tahvlile oli kirjutatud väljendi 'Haanja miis' kohanimi kujul 'Chani', see oli punkstiil. Tegelikult ei olnudki kirjutaja õpetaja, vaid üks õpilane oli kirjutanud ümber õpetaja antud teksti. Ma ei olnud kõike tahvlile kirjutatut veel läbi lugenud, aga see oli juba ära kustutatud. Küsisin Erikult vihikut, kust ümber kirjutada, mida ta oli tahvlilt maha kirjutanud. Erik andis mulle markeri. Kui olin kirjutamise lõpetanud, tagastasin markeri Kristerile. Ütlesin, et pidin tagastama ju Erikule. Krister vastas, et ei, Erik oli selle tema käest saanud. Krister ütles, et need, kellele ta markerit laenab, käivad sellega halvasti ümber.

0 vastukaja: