neljapäev, detsember 16, 2021

Valeviide

Mulle näidati ajalehest "Raamat" lõiku, kus üks arvustaja arvustab teist arvustajat ja viitab, nagu oleks teine teinud mulle kibedaid etteheiteid, peamiselt tõlke sõnastuse osas. Ma olen seda teist arvustajat lugenud ja tegelikult pidas ta tõlget suhteliselt õnnestunuks. Tal oli küll paar märkust ka tõlke detailide kohta, aga põhiliselt kritiseeris ta saatesõna, mis olevat referatiivne, ja joonealuseid märkusi, kus olevat seletatud liiga lihtsaid asju. Etteheiteid oli ka autorile endale, keda arvustaja pidas küll geeniuseks, aga ei olnud nõus tema demokraatiavastasusega. Olen hiljem mitu raamatut veel tõlkinud ja samasuguseid märkusi pole enam korratud.

0 vastukaja: