neljapäev, detsember 16, 2021

Sisseastumiseksamid

Käisid ülikooli sisseastumiseksamid. Klaus oli teel ühe osakonna eksamitele. Algul mõtlesin temaga koos minna, aga kui sain teada, et selleks erialaks on kolm Kesk-Euroopa riiki, siis loobusin. Läksin sellise osakonna eksamitele, mis mind rohkem huvitas. Mul oli kaks eksamit juba tehtud, kolmandal eksamil tõmbasin eksamipiletiks sellise raamatu, mida ma lugenud ei olnud. Sain võtta uue pileti, aga hinne pidi juba ühe võrra alla minema. Mulle tuli meelde, et hinnatakse sajapallisüsteemis, siis vist hinde ühe võrra alandamine ei olnud suur kaotus. Teisel katsel sain eksamipiletiks autori, kelle nimi ei kattunud täpselt mulle teada olevaga. Küsisin, kas mõeldakse mulle teadaolevat, aga mõeldi ühte teist. Kolmandal katsel sain eksamipiletiks ühe matemaatilise probleemi. See probleem ei olnud mulle tuttav, aga mõtlesin, et võiks rääkida matemaatikast üldiselt. Need eksamid olid kirjanduse osakonda, mis oli üks kolmest osakonnast, kuhu olin üldse pidanud võimalikuks sisse saada. Aga ütlesin, et eelnevalt tehtud eksamid ajaloo osakonda läksid palju paremini. Ajaloo osakonnast olin ka välja jäänud, aga kolmandana. Kui mõni sisseastuja oleks otsustanud mõne teise osakonna kasuks, võisin veel sissesaajate hulka kerkida.

*
Algas ülikooli sisseastumiskirjand. Meile anti teema, millest kohustuslikud lõigud olid juba paberile ette kirjutatud. Aga seda oli tehtud raskesti loetava käekirjaga, võisin kirjutatust valesti aru saada. Minu pinginaaber oli Sander ja minust üks pink eespool diagonaalis istus Andres, mõlemad rääkisid minuga. Ütlesin Andresele, et ärme nüüd rohkem räägime, aga kui ta veel rääkis, siis ikkagi vastasin talle. Mõtlesin, et ma ei tea, kui palju kirjandi jaoks aega on antud. Võisin ruumi ees istujalt küsida, aga võisin vaadata ka selle järgi, millal esimesed oma töö ära annavad. Üks klassiõde juba andiski. Jõudsin kirjutamisega kolmandale leheküljele ja mõtlesin, et võibolla kolmest leheküljest piisab. Kuigi ette antud lõigud tegid enda kirjutatud osa lühemaks ja varem oli kirjutatud neljaleheküljelisi kirjandeid. Meile oli antud sel korral ainult üks paber. Mõtlesin, et võibolla jätakski kohe mustandi puhtandiks, see oleks efektsem ja näitaks võimeid suurematena. Aga paberit sai juurde küsida, et puhtand eraldi paberile kirjutada. Esimeses variandis võis ette tulla mahatõmbamisi ja õpetaja Mitt oli öelnud, et ühe mahatõmbamise korral ei saa enam maksimaalset hinnet panna.

0 vastukaja: