reede, detsember 25, 2020

Vaidlused

Vaatasime pealt Ehlvesti malepartiid. Ehlvest mõtles pikalt ja vaatas mitmes suunas. Öeldi, et Ehlvest vaatab maletajatest kõige rohkem variante. Mõtlesin, et ma võiks ka vaadata, aga siis lõppeb mõtlemisaeg otsa. Toomas kommenteeris mängu, et kuninga võiks tsentrisse viia. Teised hakkasid naerma, sest laual olid veel rasked vigurid ja tsentris oleks kuningal ohtlik olnud. Mina vastasin, et ikka lipp soovitatakse tsentrissse viia. Jäin ainsaks pealtvaatajaks. Ehlvest ütles mulle, et ta tahab, et ma ei vaataks mängu pealt, sest ma ei oska tema partiid kommenteerida. Vastasin, et ma ei õpetagi teda, ma rääkisin Toomaga. Aga ma võin ära minna. Lahkusin ruumist.

*
Istusin tunnis klassis 307. Mul oli laual kaks erineva formaadiga ungari-eesti sõnaraamatut. Minu selja taga istujad kõõritasid nende kaasi. Õpetaja Volmer tuli ja võttis minu laualt paberi. Ta ütles, et nii halva kontrolltöö eest paneb ta ühe. Mõtlesin, et kooli lõpetamist see ei mõjuta. Võtsin paberi enda kätte tagasi. Vaatsin, et ühel leheküljel, kuhu oli kirjutatud hinne üks, on küll ainult ühes keeles sõnad, aga kolmel muul leheküljel on sõnadel teises keeles vasted taga ja seal on paremad hinded. Ütlesin, et see, mille eest nüüd oli hinne pandud, ei olnud kontrolltöö, vaid harjutus, sellist kontrolltööd ei ole olnud. Lisasin meelega liialdades, et kui nii palju hindeid on vähemalt kahed, siis ei saa aastahindeks ühte panna. Tegelikult olid teised hinded kõrgemadki kui kahed ja õpetaja oli rääkinud üksikust, mitte aastahindest. Lisasin, et õpetaja Möls on öelnud, et kui vähemalt midagi on kirja pandud, siis ei saa hinnet üks panna. Volmer vastas, et Möls ei ole piisavalt range. Volmer arvas, et mul on osad sõnad õiged ainult sellepärast, et ma kirjutasin ajakirja kaanelt maha. Küsisin, mis ajakirja. Õpetaja näitas. Ütlesin, et minul sellist ajakirja ei käi. Tundus, et klassikaaslastele oli tellitud õppeotstarbeline ajakiri, aga mina olin ilma jäänud. Volmer rääkis, et mõned tõlkijad vaatavad sõnaraamatust sõnu ühe kaupa ja nende tõlgetel on kooliõpilase maik. Mõtlesin, et võiks öelda, et ma töötan tõlkijana. Sander oli vahepeal väljas käinud ja tuli nüüd klassi tagasi. Ta ütles, et kirjutab vigadeparandust edasi. Selgus, et Volmer oli pidanud Sandri pooleli olevat vigade parandust minu kontrolltööks ja mina olin ka pidanud Sandri käekirja enda käekirjaks.

0 vastukaja: